Etisk sagt

Mads Brügger: Jeg nægter principielt at have noget at gøre med forældreintra

Mads Brügger stod i 2009 bag dokumentaren ”Det røde kapel”, og han spekulerer fortsat på, hvordan det er gået hans hjælpere i Nordkorea. – Arkiv Foto: Polfoto

Forældreintra er udtryk for den enorme bureaukratisering af samfundet, siger Mads Brügger, der er programchef på Radio24syv

Hvornår stod du sidst i et etisk dilemma?

"Jeg står faktisk i et etisk dilemma i øjeblikket, som er kilden til en konflikt med min kone. Den etiske fordring er, at man som retskaffen samfundsborger skal engagere sig i sine børns trivsel, men jeg nægter principielt at have noget at gøre med forældreintra, der er forbindelsen mellem hjem og skole. Det er udtryk for den enorme bureaukratisering af samfundet, og jeg savner kontaktbogen, som var meget mere enkel."

"Hvis man vil være en ansvarlig forælder, er man tvunget til at bruge forældreintra, men jeg har det svært med påtvungne fællesskaber. Min kone er – helt rimeligt – vred over, at jeg ikke vil have noget med det at gøre, for hun rammes jo af mit etiske svigt."

Hvad er den største etiske udfordring, du selv har mødt?

"Det var, da jeg lavede tv-dokumentarserien ”Det røde kapel” om Nordkorea. En relevant kritik er, at vi alle slap levende fra landet, men at man ikke ved, hvad der skete med de nordkoreanere, der medvirkede i filmen. Når man fremsætter den mindste kritik af Kim-dynastiet, er der en risiko for, at de hævner sig på de nordkoreanere, som har været din ”overfrakke”, mens du var i landet. Skal man dokumentere de kolossale forbrydelser mod menneskeheden, eller skal man afholde sig fra at lave journalistik fra landet, fordi det kan ende med at gå udover andre mennesker?"

"Det er en problemstilling for alle journalister, der rejser ind i Nordkorea. Jeg har efterfølgende fået at vide, at de er tilbage i deres respektive stillinger, men at de fik ”idelogisk genopdragelse”. Jeg ved ikke, om det er en eufemisme for tortur, men det er en frygtelig tanke. Jeg spekulerer tit over, hvad der er sket med dem, og jeg har lovet mig selv, at når bambustæppet en dag falder, vil jeg rejse tilbage og finde ud af det."

Hvad er tidens største etiske dilemma?

"Det er sammenstødet mellem idealet om det frie, åbne samfund og den terrortrussel, som militant jihadisme udgør. Hvis vi opgiver ytrings-, trykke- og forsamlingsfriheden for at bekæmpe radikale islamister, så skyder man fødderne af sig selv. Men på den anden side kan jeg sagtens følge argumenterne for, at man er nødt til at gøre noget politisk, for der er en fjende i blandt os, som ønsker at styrte vores samfund i grus. Vi skal møde intolerance med intolerance, men hvordan gør vi det uden at give køb på fællesskabets grundlovssikrede rettigheder?"

Synes du, etik fylder nok i den offentlige debat?

"Ja, det fylder det hele, hvis man bare ser ordentligt efter. Etikken ligger som makronbund under alle tidens store debatter. Diskussionen om indvandring kunne være et eksempel, for man bør hjælpe sin næste, men spørgsmålet er, hvor mange vi har råd til at hjælpe."