Er hjemmeplejen blevet så strømlinet, at der ikke er tid til menneskelig omsorg?

"Vi bliver nok nødt til at tænke civilsamfundet noget mere ind, sådan at familie, naboer og andre i nærområdet i højere grad kommer til at spille en rolle," siger Heidi Hesselberg Lauritzen, der forsker i socialpolitik og velfærd på ældreområdet. Foto: Tegning: Rasmus Juul

Ressourcerne er få, så i fremtidens ældrepleje må civilsamfundet tænkes ind, siger flere eksperter. De ældre skal dog selv være med til at afgøre, om hjælpen skal bestå af reel pleje og service eller mere omsorgsrettede aktiviteter

Ind ad døren og ud igen. Der er ingen tid at spilde, når landets sosu-assistenter tager ud og hjælper plejekrævende ældre i deres hjem i landets kommuner. Det er i hvert fald indtrykket, man efterlades med, når man hører historier fra dagens ældrepleje i Danmark. Fra de ældre selv og deres pårørende lyder kritikken, at hjælpen til de selv helt elementære ydelser er for sparsom – både når det gælder personlig pleje og serviceydelser som rengøring.

De tider, hvor hjemmehjælperen købte ind og måske lavede mad sammen med den ældre er forbi. I dag er maden ofte vakuumpakket til flere dage ad gangen og skal blot varmes op, og omsorgsdelen, hvor der er tid til for en stund at holde den syge og sengeliggende ældre i hånden eller tid til en kort snak menneske til menneske over en kop kaffe, er der ikke.

Med et kommunalvalg lige på trapperne er debatten om ældreplejen af højeste relevans, særligt set i lyset af den undersøgelse, som analysefirmaet YouGov foretog for Kristeligt Dagblad tidligere på måneden. Den viste, at 41 procent af vælgerne har ældreområdet som deres højeste prioritet. Selvsamme undersøgelse viste tillige, at 53 procent af de borgere, der har haft kontakt med kommunernes ældrepleje, enten er ”meget utilfredse” eller ”utilfredse”. Ikke just opmuntrende tal.

Der er formentlig ingen, der kan være uenig i, at landets ældre skal have den pleje, som de har behov for, men når det gælder egentlig omsorg og tid til mellemmenneskelig kontakt, er spørgsmålet, om det overhovedet er en opgave, som kommunerne er forpligtet på i dag.