Er det uetisk at presse forældre til at lade deres børn vaccinere?

2015 har budt på mæslingeudbrud i blandt andet Tyskland og USA, og herhjemme er der også enkelte gange konstateret mæslinger hos børn. Det har i visse kredse fået frygten for smitte til at brede sig. Andre ryster ikke på hånden. I februar kunne Kristeligt Dagblad fortælle, at skepsissen mod vaccination vokser sig stadig større i Danmark.

Flere lande vil sanktionere forældre, der ikke får vaccineret deres børn. Men en sådan ordning risikerer at ramme den forkerte målgruppe, advarer eksperter

Intet stik, ingen betaling. Det er titlen på et nyt initiativ fra den australske regering. Planen skal få flere australske forældre til at vaccinere deres børn mod mæslinger, fåresyge, røde hunde, stivkrampe og polio.

Den australske regering vurderer, at omkring 37.000 australske børn under syv år ikke er vaccineret, fordi forældrene er modstandere af det.

Det er de forældre, regeringen nu vil presse økonomisk, så de lader børnene vaccinere. Lovforslaget har dog mødt stor kritik i Australien fra grupper, der modsætter sig vaccinationer i det hele taget.

De bruger blandt andet personlige beretninger om børn, som de mener er døde på grund af vaccinen, i deres modstand mod regeringens forslag.

Også i Polen har myndighederne besluttet sig for at gå kontant til værks med bødestraffe til de forældre, der nægter at lade deres børn vaccinere. Ligeledes har Arbejderpartiet i Norge på sit landsmøde netop besluttet, at man vil arbejde for tvangsvaccinering af børn.

2015 har budt på mæslingeudbrud i blandt andet Tyskland og USA, og herhjemme er der også enkelte gange konstateret mæslinger hos børn. Det har i visse kredse fået frygten for smitte til at brede sig. Andre ryster ikke på hånden. I februar kunne Kristeligt Dagblad fortælle, at skepsissen mod vaccination vokser sig stadig større i Danmark.

En af skeptikerne er Else Jensen, bestyrelsesformand i foreningen Vaccinationsforum. Hun forholder sig stærkt kritisk til vaccinationstiltagene i Australien og Polen.

”Helt overordnet er det, som om vi er på vej ind i noget, der ligner et medicinsk totalitært system, hvor interessen bag måske snarere er penge og ikke godhed,” siger Else Jensen, der ikke håber, at en lignende model indføres i Danmark.

”Forholdet mellem sundhedsvæsenet og danskerne bygger på tillid, det ved danskerne også. Det her vil medføre en enorm optrapning af en konflikt, der allerede lurer i forvejen. Det vil øge mistilliden i samfundet,” siger Else Jensen.

Store dele af sundhedsstaben i Danmark har været ude i offentligheden og opfordre danskerne til at få vaccineret deres børn. Det gælder også Allan Randrup Thomsen, professor i virusinfektioner ved Københavns Universitet. Han mener imidlertid ikke, at man bør følge i de australske og polske fodspor.

”Jeg tror ikke, man vil opnå ret meget med det. De hårdnakkede kritikere af vaccinationer er typisk velstillede, og jeg er ikke så overbevist om, at de vil lade sig skræmme af den slags sanktioner. Jeg tror ikke, det vil ramme den rigtige målgruppe, men i stedet støde alt for mange mennesker,” siger Allan Randrup Thomsen.

Han mener i stedet, at oplysning er vejen frem, og den skal især bringes af det patientnære personale - sundhedsplejersker og alment praktiserende læger.

Men den faldende tilslutning til børnevaccinationsprogrammet i Danmark er udtryk for, at oplysning ikke virker, og derfor må man tage skrappere metoder i brug, mener Thomas Søbirk Petersen, etikprofessor ved Roskilde Universitet. Han er ikke afvisende over for økonomiske straffe til forældre, der afviser at få vaccineret deres børn.

”Vi straffer folk, hvis de sætter andre folk i fare, og vi straffer forældre, hvis de slår deres børn. Når du ikke vaccinerer dit barn, udsætter du ikke bare dit eget barn for fare, men også andres børn. Der er naturligvis en balance mellem friheden for forældrene og forpligtelserne til fællesskabet, men vi er nødt til at gøre alt, hvad vi kan, for at forhindre en ny epidemi,” siger Thomas Søbirk Petersen.

Patientforeningen mener ikke, at der er ræson i at sanktionere vaccinationsforbeholdne forældre, da man, som landssekretær Niels Jørgen Langkilde udtrykker det, har et system, hvor vaccinationer ikke er ”100 procent risikofrie.”

”Og så giver det ikke nogen mening at lade systemet vinde over individet. Skal man så også tvinge folk til en abort, hvis man på en scanning kan se, at et foster er handicappet?”, spørger han retorisk og nævner, at Patientforeningen har en række eksempler på, at folk har fået vaccinationsskader.

Patientforeningen varetager interessen for to parter i denne sag. Både for de forældre, der er bekymret for vaccinationsskader, og de, der er bekymret for en epidemi. Det sætter foreningen i en svær situation, medgiver Niels Jørgen Langkilde. For hvad skal vægtes højest? Fællesskabet eller individet?

”Det er en grundlæggende konflikt. Som forældre skal man selvfølgelig tænke på fællesskabet og prioritere det højt. Der er en stor værdi i, at man ikke får mæslinger, men menneskeheden har før klaret den slags epidemier. Så længe vi ikke er mere sikre på vaccinationer, så skal vi ikke straffe de forældre, der undlader at få deres børn vaccineret. Det er forældrenes børn og ikke samfundets.”