Dilemma

Er det etisk forsvarligt at flytte plejehjemsbeboere?

Plejehjemsleder Helle Carlson. Foto: Privatfoto

Tusindvis af ældre plejehjemsbeboere må vinke farvel til det lille lokale plejehjem, hvor de har haft naboer og pårørende tæt på, for at flytte til et mere tidssvarende plejecenter i en naboby

Ja, mener Helle Carlson, leder af et nyt plejecenter, Bertram Knudsens Have i Kolding.

”Det forudsætter en god dialog med den enkelte og med familien, så det bliver gjort respektfuldt og med hensyn til individuelle ønsker. Det moderne plejecenter åbner for en masse nye muligheder. Lejlighederne er mere handicapvenlige, og der er for eksempel vaskemaskine inde i lejligheden, og toilettet er bygget, så man hele tiden kan holde fast i et støttegreb. Du bevarer altså din personlige zone i længere tid. Det får nogle ældre til at live op, så de får lyst til at bevæge sig mere ud i stedet for at lukke sig inde på deres værelse.”

Skal man ikke have lov til at blive gammel og dø der, hvor man har levet et langt liv?

”Det ville være ønskeligt. Men sådan kan man ikke altid tilrettelægge det. Det handler om at skabe tryghed. Vi flyttede ældre fra tre små plejehjem, og de, der kom fra det mindste plejehjem, havde den største bekymring. Beboerne flyttede ind på samme afdeling med nogen, de kendte, så vi var sikre på, at de havde et trygt fællesskab. Men det er en udfordrende proces. Nogle af de ældre nåede kun at bo her et par måneder. Der kan man med rette stille spørgsmålet, om det så var etisk forsvarligt at flytte dem. Men grænsen skal sættes et sted. Hver enkelt situation skal vurderes på en ordentlig måde.”

Men man flytter stadig den ældre fralokalsamfundet – risikerer man ikke at rokke gevaldigt ved trygheden?

”Jo, der vil selvfølgelig være et problem i forhold til den større afstand. Men omvendt så risikerer man også at skulle flytte langt, når man skal på plejehjem. Man kan sagtens skulle flytte fra den ene ende til den anden ende af en stor kommune.”

På de moderniserede plejecentre er der jo en masse teknologi som intelligente gulve og touch-skærme – bliver de ældre ikke mere forvirrede af det?

”Det er ikke min oplevelse. De, der har det sådan, siger selv fra. Det er borgerens lejlighed. Det skal vi respektere. Men touch-skærmen giver faktisk nærvær, fordi personalet står inde på stuen og taler med den ældre. Jeg kan for eksempel sige til beboeren, at vi lige skal sørge for at få strømper på, inden hun kommer op, eller at hun skal til banko i dag. For det kan jeg se på skærmen. I gamle dage lå de informationer inde på personalestuen i en bog, der ikke altid var opdateret.” Nej, mener Margrethe Kähler, jurist og chefkonsulent i Ældre Sagen

”Mit udgangspunkt er, at når folk er så gamle og måske også demente, så skal de have lov til at blive boende. Som dement menneske er man afhængig af at være i trygge og velkendte omgivelser for ikke at blive forvirret. Det kan føles som en hjerneblødning at blive flyttet. For pludselig bliver den trygge base revet midt over. Det er nemt for naboer lige at slå et slag rundt om det lille plejehjem i forbindelse med, at de måske er ude for at handle.”

Mange er måske så demente, at de alligevel ikke husker flytningen. Taler det ikke for at flytte de ældre?

”Når man har en demenssygdom, kan man måske ikke huske, at man er blevet flyttet til et nyt plejehjem dagen før. Sagt med et glimt i øjet, så kan det lige i den her situation være en fordel at være dement. Men stemningen og uroen ved flytningen kan sætte sig i kroppen. Plejehjemsbeboere har brug for trygge og velkendte rammer. Jeg har fulgt mange af de her flytninger. Det er ikke nemt for de ældre. Men nogle steder er det lykkedes at gøre det til en god oplevelse, fordi man gør flyttedagen til en fest med velkomstkomité, flag, kaffe og lagkage. Så skal man flytte plejehjemsbeboere, skal det ske med stor omhu.”

Men mange gamle plejehjem er utidssvarende. Kan du ikke se fordele i at flytte de ældre?

”Hvis ældre bor på 12 kvadratmeter uden eget toilet og uden mulighed for at få en loftslift ind, så er det svært at få nogen til at arbejde der. Og nogle oplever faktisk, at de får gode naboer på det nye plejecenter. Men det er uheldigt, hvis de ældre bliver spredt på forskellige plejehjem, når de skal flytte. I forvejen er det en stor omvæltning at skulle flytte på plejehjem. Man skærer også et stykke tryghed ud af et lille lokalsamfund. Det påvirker nærområdet. For plejehjemmene holder liv i de små købmænd i landsbyerne, og måske er det lige det, der gør, at købmanden ikke behøver at lukke.”

Kan man overhovedet tillade sig at modsætte sig krav om større og tidssvarende boliger?

”Man kan ikke stoppe det. Derfor skal man gøre det med stor varsomhed og ikke før, at det er nødvendigt. Det rokker ved myten om, at man skal have lov til at blive gammel og dø i lokalområdet blandt dem, man har kendt gennem livet. Der, hvor man har levet et langt liv, skal man da også have lov at sige farvel.”