Etisk sagt

Der bliver sjældent diskuteret etik i de store debatter

Grete Christensen er uddannet sygeplejerske og har været formand for Dansk Sygeplejeråd siden 2009. – Foto: DSR

Som formand for Dansk Sygeplejeråd står Grete Christensen dagligt i etiske dilemmaer. Selvom sundhed ofte bliver debatteret, mener hun, at der for sjældent bliver talt om grundlæggende etiske værdier

Hvornår stod du sidst i et etisk dilemma?

Det gør jeg dagligt i øjeblikket, når jeg som formand for Dansk Sygeplejeråd diskuterer, hvad der er ret og rimeligt i forhold til sygeplejerskers muligheder for at kunne udøve sygepleje. Det er et kæmpe etisk dilemma, når der ikke er økonomi nok til at være et tilstrækkeligt antal sygeplejersker, og at man i stedet for at pleje må vælge medicinske løsninger. Og det er et etisk dilemma, at man giver ældre ble på om morgenen, så sundhedspersonalet ikke skal bruge tid på at hjælpe dem på toilettet om dagen. Det er uværdigt, synes jeg.

Hvad er den største etiske udfordring, du selv har mødt?

Jeg har ofte som sygeplejerske stået i situationer, hvor det har handlet om liv og død. Men jeg synes faktisk, at de dilemmaer, jeg står i i øjeblikket, hvor jeg er med til at påpege betydningen af et bæredygtigt sundhedsvæsen i samfundet, er nogle af de største, jeg har oplevet. Pludselig har jeg en oplevelse af, at vi i samfundet i øjeblikket ikke påskønner i tilstrækkelig høj grad, hvad sundhed egentlig betyder. Det er, som om sundhedsvæsenet er et værksted, hvor vi reparerer enkeltdele og ikke tænker på selv at kunne forebygge og påvirke, at vi får et sundt liv.

Hvad er tidens største etiske dilemma?

Jeg synes faktisk, at det er hele dilemmaet omkring, at vi ikke tænker på, at sundhed er en af de væsentligste forudsætninger for et velfungerende samfund. I Irland har man eksempelvis lavet planer for, at landet skal være røgfrit i 2025, og er gået i gang med at arbejde hen mod det. I Danmark har vi en plan om, at vi skal have den første røgfrie generation i 2030, men vi laver ikke en samlet plan for, hvordan vi kan komme derhen, selvom alle ved, at lige præcis røg er en væsentlig årsag til mange sygdomstilfælde. Der mangler nogle konsekvenser. Vi siger nogle af de rigtige ting, men gør ikke nok.

Synes du, etik fylder nok i den offentlige debat?

Nej, det synes jeg ikke. Der er mange vigtige etiske diskussioner, både i forhold til hvordan vi behandler hinanden i en sundhedsfaglig dagsorden og i diskussionen omkring flygtninge, for eksempel. Men jeg synes tit, det bliver nogle ophedede debatter, uden at der bliver taget fat på de grundlæggende etiske diskussioner. Vi får for eksempel flere og flere nyrepatienter, som må i dialyse, og for hvem det er afgørende at få nye organer. Alligevel formår vi ikke at slå igennem og have en klar holdning til, at alle for eksempel kunne være organdonorer, indtil de valgte det modsatte. Det er et eksempel på, at vi indimellem rejser debatten, og når den så har bølget lidt frem og tilbage, falder den ned igen, uden at nogen har taget skridt til at gøre noget anderledes.