Dyreetik

Ritzau Scanpix/Ernst van Norde
1. Introduktion

Hvor meget siger det om os mennesker, hvordan vi behandler dyrene? Hvor går grænserne for dyreforsøg? Bør sex med dyr, sodomi, forbydes? Det er nogle af de emner, du kan dykke ned i her på siden. God læselyst.
 

2. Forsøg på dyr

Dyreforsøg: Der er forskel på rotter og aber

Formanden for Det Etiske Råd er tilhænger af dyreforsøg, men mener, at der er forskel på, hvilke dyr, man bruger. Det skriver han i svaret på et spørgsmål til Etikpanelet

Skal dyr lægge krop til forsøg for at kurere skaldethed?

Selvom antallet af dyr brugt til forsøg i 2008 var det laveste i 10 år, er der stadig plads til forbedring, mener formanden for Dyreetisk Råd. Vi bruger nemlig stadig dyr til forsøg, hvor der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvem forsøgene gavner

Loven om dyreforsøg bliver strammet

Antallet af dyreforsøg skal ned og udviklingen af alternative metoder op, lyder det fra Folketinget, der har reguleret loven om dyreforsøg. Dyrenes Beskyttelse ser det som et kærkomment paradigmeskifte

3. Produktion af dyr

Kan det forsvares at avle kalve for at slå dem ihjel ved fødslen?

MED AFSTEMNING fødslen. Det er nødvendigt, at dyrene kommer til verden, for at kvierne kan producere mælk, men kalvene bliver spildprodukter. Grotesk at have et produktionssystem, der skaber liv for at dræbe det igen, lyder det fra bioetiker

4. Sex med dyr

Forskere: Sex med dyr er ikke så slemt

Mange betragter sex mellem dyr og mennesker som en krænkelse af dyret. Men ny forskning viser, at dyret ligefrem kan få et bedre liv af sex

5. Design af dyr

Skal dyrene tilpasses landbruget?

Med genteknologi er det muligt at fremstille produktionsdyr, der er tilpasset det moderne landbrug. Men er det etisk forsvarligt?

"Dyret har et bedre liv, hvis det har en god styrke"

Ifølge Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter, er det i dyrenes egen interesse, hvis man fremavler dem til at være større, stærkere og mere produktive. Men genteknologi skal kun anvendes, så længe det er etisk forsvarligt

6. Fødevaredyr
Jagt

Er jagt en blodig hobby eller nødvendig for naturen?

Jagt på vilde dyr var i tidernes morgen en forudsætning for at kunne overleve her i det kolde nord. Men nu, hvor kølediskene bugner af kød, er det vel ikke længere nødvendigt at jage vilde dyr -- eller er det? Det Dyreetiske Råd vil kaste lys over de etiske problemstillinger ved jagt

Vi trænger til en diskussion af etik og brugen af dyr

Jægerne har sat sig på naturen og ønsker så meget som muligt at skyde for skydeoplevelsens skyld uden hensyn til dyrenes lidelser, med meget lidt hensyntagen til medmenneskers interesser og med voldsom indgriben i naturen til følge. Hvor længe får det lov at fortsætte?

Rituel slagtning

Dyrevelfærd eller religiøs tolerance

Religionshistoriker peger på, at dyre-velfærden i forbindelse med rituelle slagtninger kan være en undskyldning for at se skævt til muslimerne

Hver tyvende ko bliver halalslagtet

Årligt slagtes omkring 25.000 danske køer efter muslimsk religiøse forskrifter, og tallet ventes at stige. Islamisk kulturcenter tjener på kødeksport

7. Dyrenes liv

Fra fødsel til flæskesteg

For en moderne dansk gris varer livet fem en halv måned. Landmanden sikrer en så tryg og sygdomsfri tilværelse som muligt, for det befordrer livets mening: at komme til at veje 100 kilo og blive spist

8. Dyreetisk råd

Det Dyreetiske Råd blev nedsat første gang den 7. januar 1992. Rådets opgave er, ifølge dyreværnslovens § 25, ud fra en etisk vurdering at følge udviklingen inden for dyreværn. Rådet kan enten på eget initiativ eller på justitsministerens begæring afgive udtalelser om dyreværn. Rådet udtaler sig typisk om overordnede emner og går ikke ind i enkeltsager. Rådet disponerer ikke over finansielle midler til uddeling. Det Dyreetiske Råd består pt. af 11 medlemmer, som alle er beskikkede for en periode på 3 år ad gangen.

En professor skal vove pelsen

Den første og hidtil eneste formand for Det Dyreetiske Råd efterspørger, at flere fra universitetsverdenen vil bruge deres stemme i det offentlige rum

9. Seneste artikler

Kritik: Etisk uforsvarligt, at 40.000 hjorte køres ihjel hvert år

Det er højsæson for påkørsler af de største dyr, der lever vildt i den danske natur, hjortene. Tallet stiger hvert år, og ud over hensynet til trafiksikkerheden er det uetisk, at der ikke gøres mere for at nedbringe omfanget, mener biologer og Det Dyreetiske Råd

Hvad er rituel slagtning?

Hvad er halalslagtning, og hvorfor skal man ifølge nogle religioner slagte dyr på en bestemt måde? Få overblikket her

Kronik

Etikken halter i svineproduktionen

Debatten om dansk svineproduktion er vigtig og ofte fortegnet, men vi bør spørge, om vi som anstændige mennesker i et velhavende land kan retfærdiggøre vores behandling af grisene alene med henvisning til penge. Kan de ikke tjenes for dyrt?

Mysteriet i Rønne: Byen, hvor kattene forsvinder

Katte i hobetal er de seneste år forsvundet fra et bestemt område i Rønne på Bornholm, og byens katteejere er utrygge for deres kæledyrs skæbne. Sagen har bredt sig fra Bornholm til Christiansborg, men trods politisk indgriben er politiet på Bornholm stadig på bar bund

Har mennesket den etiske ret til at dræbe dyr?

Vi rykker vores hverdag stadigt længere væk fra naturen. Samtidig går stadigt flere på jagt. I en ny bog undersøger en gruppe forskere, hvordan vores forhold til det at slå dyr ihjel har ændret sig, og stiller spørgsmålstegn ved, om det er etisk fuldt forsvarligt

Debat

Med lov skal gris sikres

Ingen kan hævde en ret til i frihedens navn at vælge andres lidelse, skriver stud.theol. Nina Bjarup Vetter i debatten om grisevelfærd i Danmark

Se flere