Dyreetik

Indholdsfortegnelse

Hvor meget siger det om os mennesker, hvordan vi behandler dyrene?
Hvor går grænserne for dyreforsøg?
Bør sex med dyr, sodomi, forbydes?


Det er nogle af de emner, du kan dykke ned i her på siden

1. Forsøg på dyr

2. Produktion af dyr

Hvad mener du?

Har vi gjort landbrugsdyr til produktionsenheder frem for levende væsener?

3. Sex med dyr

hvad mener du?

Bør Folketinget vedtage en lov, som forbyder sex med dyr?

4. Design af dyr

Hvad mener du?

Er du bekymret for, hvad den bioteknologiske forskning kan føre til?

5. Fødevaredyr

5. 1. Jagt

Er det i orden at dræbe dyr for sportens skyld?

Skal jagt forbydes?

Vi trænger til en diskussion af etik og brugen af dyr

Jægerne har sat sig på naturen og ønsker så meget som muligt at skyde for skydeoplevelsens skyld uden hensyn til dyrenes lidelser, med meget lidt hensyntagen til medmenneskers interesser og med voldsom indgriben i naturen til følge. Hvor længe får det lov at fortsætte?

5. 2. Spilddrab

To millioner haner gasses hvert år

Haner fra hønsearter, som er specialudviklede til æglægning, er ubrugelige, da de producerer for...

5. 3. Rituel slagtning

5. 4. Klima og kød

5. 5. Minkavl

Politikere vil bevare minkavl

Socialdemokraternes gruppeformand i EU-Parlamentet, Dan Jørgensen, vil forbyde minkavl. Men hans...

6. Dyrenes liv

6. 1. Dyrs rettigheder

Hobbyfjerkræavlere kræver ligestilling

Høns, ænder og fugle skal have samme rettigheder som hunde, mener Dansk Fjerkræ Union

7. Dyreetisk Råd

8. Læs mere

8. 1. Anbefalede hjemmesider

8. 2. Artikler