Mød de seks nye medlemmer af Det Etiske Råd

Det Etiske Råd har fået seks nye medlemmer. Her ses tidligere folketingsmedlem for Socialdemokraterne Lise von Seelen, debattør Christopher Arzrouni samt sektorformand i FOA Karen Stæhr. Se billeder og læs mere ved at bladre i billedserien

Det Etiske Råd har den 1. januar i år fået seks nye medlemmer. Men hvad betragter de hver især som tidens største etiske udfordring?

Hvad har overlægen, professoren, debattøren og socialpædagogen til fælles. Det er alle nye medlemmer af Det Etiske Råd.

Se billederne af de nye medlemmer og læs hvad de hver især ser som den største etiske udfordring i den nærmeste fremtid.

DebattørenChristopher Arzrouni har markeret sig som passioneret fortaler for fri markedsøkonomi og for kontroversielle emner som fri handel med organer og narkotika. Han er uddannet cand.scient.pol. og arbejdede som særlig politisk rådgiver under den borgerlige regering. Christopher Arzrouni har været bestyrelsesmedlem i den borgerligt-liberale tænketank Cepos og aktiv i Libertas - et dansk ikke-politisk selskab med det formål at fremme kendskabet til fri markedsøkonomi og personlig frihed - og er i dag debatredaktør og lederskribent på dagbladet Børsen.Hvor ser du den største etiske udfordring i den nærmeste fremtid?"Den største etiske udfordring er, når staten fratager mennesker deres individuelle ansvar - uanset om det handler om sundhed, biologi, skatter og så videre. Denne udfordring er lige så presserende, som den altid har været."Hvad håber du, at du med netop din erfaring og baggrund kan bidrage med til Rådets arbejde?"Jeg har en samfundsvidenskabelig baggrund og har blik for politiske og økonomiske perspektiver i de etiske problemstillinger. Og jeg vil kunne være en individualistisk stemme i rådet." Foto: image/jpeg
JournalistenSigne Wenneberg er uddannet i retorik og journalistik og har markeret sig som foredragsholder og forfatter med mærkesager som økologi, klima, dyrevelfærd og ligestilling. Hun arbejder i dag som selvstændig kommunikationsrådgiver. Er stifter af Burhønsenes Befrielsesfront, som har over 10.000 medlemmer. Er desuden stifter af kvindenetværket Albrightgruppen.Hvor ser du den største etiske udfordring i den nærmeste fremtid?"Det største etiske problem og dilemma lige nu er liv og menneskekroppen - fra undfangelse, rugemødre, juridiske aborter og organdonationer til prioritering af sygdomme. Jeg er mor til en søn med type-1 diabetes, så jeg har set børneafdelinger indefra og gjort mig mange overvejelser om pandemier som cancer og sukkersyge. I forhold til klima og velfærd kommer vi til at træffe nogle hardcore etiske valg fremover, hvis vi vil overleve som menneskehed. "Hvad håber du, at du med netop din erfaring og baggrund kan bidrage med til rådets arbejde?"Jeg håber at kunne bidrage med mine erfaringer efter 20 år som journalist med stofområder som fødevarer, dyrevelfærd, kultur, miljø, klima og sundhed. Jeg har rejst meget som velgørenhedsambassadør for humanitære og kirkelige organisationer, og det har givet mig en vis erfaring. Der er ingen tvivl om, at globaliseringen giver os nogle nye muligheder, men også mange nye etiske dilemmaer."
FormandenSektorformand i FOA, Karen Stæhr, har markeret sig i debatten om frivilligt socialt arbejde, offentligt ansattes arbejdsvilkår og været med til at sætte spørgsmålstegn ved velfærdsteknologiens rolle i plejen af udsatte og ældre borgere. Karen Stæhr er uddannet sygehjælper og har en mastergrad i arbejdsmarked og personaleforhold. Hun er medlem af Ældrekommisionen og Hjemmehjælpskommisionen.Hvor ser du den største etiske udfordring i den nærmeste fremtid?"De etiske spørgsmål, der opstår i kølvandet på den medicinske og genteknologiske udvikling. Vi kan teste for mere og behandle for flere sygdomme, men spørgsmålet er, hvor langt vi skal gå, og hvad det betyder, at vi næsten er begyndt at tænke på, om vi skal dø, ikke hvornår vi skal dø."Hvad håber du, at du med netop din erfaring og baggrund kan bidrage med til rådets arbejde?"Jeg har selvfølgelig en mastergrad, men jeg tror, at jeg som repræsentant for også ufaglærte og kortuddannede medlemmer af arbejdsstyrken kan bidrage med en anden tilgang end den strengt akademiske. En mere praktisk og jordnær forståelse, som jeg tror deles af en bred vifte af befolkningen." Foto: Henrik Sørensen
SocialpædagogenTidligere folketingsmedlem for Socialdemokraterne Lise von Seelen er uddannet socialpædagog og har gennem sin karriere beskæftiget sig med mennesker på kanten af samfundet - dels som forstander for institutionen Løgumkloster/Vongshøj, senere som leder af Rehabiliteringscenter for Torturofre. Hun er bestyrelsesmedlem i LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre og den sociale fond Vita.Hvor ser du den største etiske udfordring i den nærmeste fremtid?"Den teknologiske udvikling sker så hurtigt, at det vil være afgørende at drøfte de etiske aspekter ved anvendelsen af de nye muligheder. Jeg tænker på sundhedsområdet, velfærdsteknologien og ny teknologi i forhold til fremtidens fødevarer. Vi må ikke bare bruge 'automatpiloten', da vi derved kan afskære os fra nye muligheder, men vi kan også påføre os utilsigtede vanskeligheder, hvis vi ikke får tænkt konsekvenserne igennem."Hvad håber du, at du med netop din erfaring og baggrund kan bidrage med til rådets arbejde?"Det er mit ønske og håb, at den erfaring og viden, jeg har erhvervet mig i arbejdet med på en gang sårbare og stærke mennesker, kan blive et konstruktivt bidrag i arbejdet i Det Etiske Råd." Foto: image/jpeg
ProfessorenProfessor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab Signild Vallgårda har forsket i udviklingen af det danske sundhedssystem fra et etisk perspektiv med fokus på blandt andet sundhedsmyndig-hedernes brug af magt, tvang og overtalelse. Hun forsker desuden i den voksende sociale ulighed i sundhedssystemet og i udviklingen af forebyggelse og sundhedsfremme.Hvor ser du den største etiske udfordring i den nærmeste fremtid?"Den manglende vilje og evne hos politikere og borgere til at gøre noget ved klimaforandringer og anden miljøødelæggelse, som truer kommende generationer."Hvad håber du, at du med netop din erfaring og baggrund kan bidrage med til rådets arbejde?"Mit håb er, at jeg kan bidrage med et historisk perspektiv, med kendskab til forskellige etiske positioner og med kendskab til sundhedsvæsen og sundheds-politik." Foto: Privatfoto
OverlægenOverlæge Poul Jaszczak, Herlev Hospital. Som tidligere formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg har Poul Jaszczak deltaget flittigt i debatter om blandt andet aktiv dødshjælp, omskæring og organdonation. Han var også en af de bærende kræfter bag oprettelsen af etiske komiteer på landets sygehuse til støtte for personalets arbejde med etisk udfordrende opgaver som genoplivning og livsforlængende behandling.Hvor ser du den største etiske udfordring i den nærmeste fremtid?"Den største udfordring er svaret på spørgsmålet om, hvorvidt vi skal, fordi vi også kan. Vi har en tendens til at betragte mennesket som et produkt, som kan behandles på lige fod med en dims på et samlebånd, og jeg betragter det som en betydelig risiko, at vi overser eller glemmer, at ethvert menneske er en unik skabelse, som fortjener særlig opmærksomhed, anerkendelse og respekt."Hvad håber du, at du med netop din erfaring og baggrund kan bidrage med til rådets arbejde?"Jeg vil bidrage med de erfaringer, jeg igennem et langt klinisk liv har fået, når det drejer sig om de ekspansivt voksende behandlingsmuligheder, og det de gør og ikke gør ved mennesker, for at medvirke til, at vi ikke mister menneskeligheden i samfundet." Foto: Den almindelige Danske Lægeforening