Podcast

Det Etiske Kompas - finjuster din etiske navigation

Det Etiske Kompas behandler hverdagens etiske dilemmaer i samtale med eksperter og kirkelige personligheder. Foto: Iben Gad//Mikkel Møller Jørgensen

I løbet af et enkelt døgn træffer vi mennesker en lang række valg. Valg er tilvalg og fravalg, og under dem findes det grundlag, hvormed vi træffer dem. Det er etikkens område. Vores indre kompas. At vi fra tid til anden gør os bevidste og kommer i samtale med etikken er vigtigt for, hvem vi er og hvordan vi er overfor andre.

Kristeligt Dagblads Det Etiske Kompas er et program om hverdagens etiske dilemmaer. Med faglige eksperter samt det kirkelige perspektiv betragtes de mange dilemmaer vi kan møde.

Er løfter, der er afgivet på et dødsleje, mere forpligtende end andre løfter?

Hvor meget må man opdrage på andres børn?

Det er blot to af de spørgsmål, der tages op i podcast-programmet, hvor samtalen viser vej til de mange måder, vi kan overveje at tænke og handle på.

Etik er vores handlingers fundament. Herfra træffer vi konstant bevidste og ubevidste valg, der har indflydelse på os selv og verden omkring os. Når bevidstheden er fraværende, handler vi efter en intuitiv samvittighed, mavefornemmelsen. Når vi handler overvejet i en situation måler og vejer vi, hvad der taler for en given handling, og hvad der taler imod. Ofte med flertydige svar.

Lyt til første sæson af Det Etiske Kompas herunder og få finjusteret din etiske navigation ved at klikke lige HER.

Frederik Lindhardt blev en anden søn, da hans far fik alzheimer