Hvad ville DU gøre?

Det bedste fra nettet - ny serie på etik.dk. -colourbox

Etiske dilemmaer handler om din hverdag, ikke kun svære emner som abort, bioteknologi eller aktiv dødshjælp. Det viser denne samling engelsksprogede hjemmeside til fulde

Hvad gør du, hvis dit ene barns behov strider imod det andets?

Hvad gør du, hvis du fanger nogen i at snyde?

Hvordan vælger du at prioritere din tid imellem arbejde og hjem?

Det er blot nogle af de spørgsmål, der stilles på det amerikanske Institute for Global Ethics' hjemeside.

Her kan du finde inspiration til lange samtaler med andre eller udfordre dig selv ved at sætte dig ind i såvel hverdagssituationer som de dilemmaer, andre mennesker står i: Soldatens voldsomme udfordringer, forretningsmandens moralske dilemmaer eller forædlerens valg i opdragelsen.

Det bedste fra nettet - serie på etik.dk

Derfor vil etik.dk gerne gøre opmærksom på hjemmesiden. Etik.dk præsenterer ugentligt en hjemmeside, en video eller en portal, hvor etiske dilemmaer diskuteres eller forklares. Denne artikel udgørfjerde afsnit i serien.

TEMA: Links

Formål, podcasts og videoer
Institute for Global Etchics er en uafhængig nonprofit-organisation med det formål at udbrede og afdække kendskabet til globale og lokale etiske udfordringer. At udarbejde værktøjer og finde rettesnore for, hvordan mennesker og lande kan bearbejde nogle af tidens moralske og etiske problemer.

Og der er meget mere end eksempler på etiske dilemmaer på hjemmesiden. Der er nyhedsbreve, afhandlinger, rapporter og, måske mest interessant, et fast podcast, kaldet "EthiCast", hvor aktuelle emner tages op og analyseres ud fra en etisk synsvinkel. De kan høres enten direkte fra computeren eller hentes ned på en bærbar Mp3-afspiller.

Hør for eksempel dette podcast om hvordan, nyheder påvirker den måde, man tænker på.

Eller dette podcast om sammenhængen mellem moral i forretningsgang og den igangværende, globale finanskrise.

Endelig er der et par videoer, som for eksempel denne om at tage svære beslutninger:

Læs mere
Find andre links og tidligere anbefalinger på etik.dk/links

TEMA: Links

Fordyb dig

Udforsk også etik.dk's egne temaer