Synes regeringen, det er i orden at købe en kvinde?

Lederne af KFUKs sociale arbejde mener regeringen er med til at gøre prostitution alment accepteret Foto: .

KFUKs sociale arbejde på Vesterbro i København ærgrer sig over, at regeringen ikke vil sende et signal ved at forbyde købesex. De må mene, det er i orden at købe kvinder, skriver lederne.

Så kom Straffelovrådets længe ventede redegørelse om købesex i Danmark. Og desværre vender Straffelovrådet tommelfingeren nedad i forhold til at lave en dansk sexkøbslov. Det bliver ikke i denne omgang forbudt at købe sex af prostituerede i Danmark.

Der er ellers gode grunde nok til at diskutere et forbud mod købesex i et land som Danmark, hvor vi typisk har en mere liberal indstilling til forbudslovgivning end vores nabolande. Og de grunde handler, foruden de fysiske og psykiske skadevirkninger ved prostitution, om handel med piger og kvinder til prostitution, bekæmpelse af kriminalitet, alfonseri og sort økonomi i prostitutionsmiljøet, de kommende generationers syn på ligestilling, og, helt elementært, den anstændighed, der ligger i, at vi som velfærdssamfund burde være i stand til at tilbyde disse kvinder et bedre alternativ end at sælge sex for penge.

I Rederne arbejder vi med kvinder, der dagligt mærker konsekvenserne af et liv i prostitution på deres egen krop. Disse kvinder lever et utrolig hårdt og barsk liv, hvor de nødvendige penge til stoffer skaffes ved sex med mænd, der samler kvinderne op i deres biler og kører dem et øde sted hen. Her ordnes forretningen, kvinden får sine penge, hvis hun da ikke er uheldig at blive truet, voldtaget, slået eller smidt ud af bilen.

Sådan et liv sætter sine spor, fysisk og psykisk, i form af kroniske skadevirkninger.

Har vi som samfund ikke en pligt til at støtte disse kvinder, frem for at fastholde dem i en destruktiv spiral af prostitution, stofmisbrug og ofte også svær psykisk sygdom?

Regeringen mener tilsyneladende, at de 46 millioner fra satspuljen, der er afsat til Exit-projekterne i fire kommuner, rækker til at hjælpe kvinderne, men vi mener, at der må en langt bredere og mere koordineret indsats til, hvis man for alvor ønsker at hjælpe disse socialt ekstremt udsatte kvinder. Her havde en dansk sexkøbslov været et af redskaberne i værktøjskassen.

Vi er ikke så naive, at vi tror, lovgivning kan få prostitution til at forsvinde. Det er heller ikke alle mennesker i Danmark, der er holdt op med at slå deres børn, selvom revselsesretten er blevet ophævet. Men lovgivning fortæller noget om, hvad et samfund betragter som socialt acceptabelt. Prostitution med alle dens følgevirkninger burde ikke være det.

Lovgivning på købesexområdet skulle under alle omstændigheder følges af massive sociale tiltag for kvinderne, da man ellers blot ville fratage dem deres levebrød. Og med vores kendskab til kvindernes liv skulle vi være de sidste til at foreslå dette.

Ikke desto mindre fastholder vi baseret på vores viden og erfaring fra arbejdet med kvinderne i Rederne at et forbud mod købesex sammen med sociale tiltag ville være den mest bæredygtige hjælp på langt sigt.

Det er ærgerligt, at regeringen ikke er enig, men vælger at sende et signal om, at det fortsat er i orden at købe kvinder.

Birgitte Graakjær Hjort er formand for KFUKs Sociale Arbejde. Karen Reiff er leder af Reden i København