Ondskab er konsekvens af et gudsforladt samfund

Med Thranholms henvisning til Bibelen kan ingen med kendskab til Bibelen være i tvivl om, at hun dermed henviser til Djævelen, Guds modstander. Maleriet her forestiller netop Djævelens forsøg på at friste Kristus. – Maleri: ”La Tentation du Christ” (fristelsen af Kristus) af maleren Ary Scheffer i 1852.

Iben Thranholm får tak for sin debatskabende kommentar om abort

TUSIND TAK til Iben Thranholm for en vis, modig og rammende artikel om ondskab i Kristeligt Dagblad den 11. januar. Iben Thranholm rammer hovedet på sømmet i sin fremstilling. Ikke desto mindre hegles hun igennem i et læserbrev den 17. januar af Siggi Kaldan, der siger, at Thranholm ikke giver et bud på, hvad Bibelen siger er årsag til ondskab. Det fremgår dermed tydeligt, at Kaldan taler ud fra en helt anden præmis end Thranholm.

LÆS OGSÅ: Thranholm: Abort og skolemassakre hænger sammen

Iben Thranholm skriver jo netop, at i et gudsforladt samfund hersker ondskaben, og med hendes henvisning til Bibelen kan ingen med kendskab til Bibelen vist være i tvivl om, at hun dermed henviser til Djævelen, Guds modstander. Hvor tror Kaldan da, at ondskaben kommer fra?

Thranholms ærinde er tydeligt: Hvor Gud ikke er, hersker ondskab. Thranholm siger jo ikke, som hævdet hos Kaldan, at ondskab kommer fra for eksempel aborter, men derimod at abort er et direkte udtryk for ondskabens væsen. Thranholm prøver ikke at forstå ondskaben, men slår fast, at ondskab er konsekvens af et gudsforladt samfund.

Når vi holder op med at opdrage børn i kristendommen og overlader dem til anden indflydelse (det være sig for eksempel medier og spilleindustri præget af vold, afstumpethed, vulgaritet og kynisme) vil der automatisk sættes andre normer for samvittigheden.

Omgiver man sig med smukke ting, påvirker det en, omgiver man sig med det modsatte, påvirker det også. Vi går jo ikke upåvirkede gennem verden. Samvittigheden files til i overensstemmelse med, hvad der er tilladt. Ligeledes når det gælder abort.

Ingen kan vel hævde, at abort er på livets side, eller at der er noget smukt over abort. Selvfølgelig påvirker det mennesker, når et samfund tillader at slå uskyldige ihjel. Igennem abort får vi et forvrænget syn på livets ukrænkelighed og menneskets værdi. Thranholm kobler tingene sammen. Fraværet af Gud betyder automatisk, at mennesket selv skal sætte normerne for rigtigt og forkert uden hjælp eller retningslinjer fra kærligheden i Guds ord.

I Bibelen, hvor Jesus fristes af den onde selv, tilbageviser han Djævelen med: Vig bag mig, Satan, for der står skrevet. Jesus tilbageviser Djævelen med henvisning til Guds ord.

Hvis ikke vi længere kender Guds ord, hvordan skal vi da få den onde til at vige?

Thranholm har ret: Ondskab skal ikke forstås, den skal forsages! Jesus prøver ikke at forstå Djævelen, han prøver ikke engang at komme i dialog med ham, han forsager ham! Ja, ikke nok med det: han besejrer ham!

Ketty Dahl og Finn Mølgaard,henholdsvis lærer i Holstebro og lektor ved Struer Statsgymnasium,Vitasvej 5, Thyholm