Kunderne hos handlede kvinder skal straffes

Prostitutionskunder, der går til disse kvinder, har et stort moralsk ansvar. Og skal vi for alvor gøre noget ved menneskehandel, kommer vi ikke udenom at stille disse mænd til ansvar, også juridisk, mener Karin Riis-Jørgensen (V). Billedet er fra Reeperbahn-kvarteret i Hamborg. - Foto: Wikimedia

Prostitutionskunder, der går til en handlet kvinde, har et stort moralsk ansvar, og vi nød til at stille disse kunder til ansvar, hvis vi vil gøre noget ved menneskehandel, skriver Karin Riis-Jørgensen fra Stop the Traffik

AT VÆRE KUNDE hos en prostitueret, der er offer for menneskehandel, kan moralsk sidestilles med hæleri. Man er skyldig i medvirken til en forbrydelse. Var der ikke kunder, fandtes forbrydelsen ikke.

Meget er gjort i kampen mod menneskehandel, men nu er det tid til at tage næste skridt. Og på søndag den 18. oktober, som er den europæiske dag mod menneskehandel, er en oplagt dag at starte. For selvom vi skal bruge mange ressourcer på at beskytte disse skæbner, som dagligt tvinges til sex med et skræmmende antal kunder, bliver vi også nødt til at se på den anden side af problemet – nemlig kunden.

Kunderne kan risikofrit gå til en handlet kvinde, for de bliver i dag ikke straffet for at medvirke til denne umenneskelige ydmygelse. Derfor mener vi, at det er på høje tid, vi gør det strafbart at have sex med en handlet kvinde.

Og det er ikke kun os, der har den holdning. Vi får opbakning hos EU's retskommissær, Jacques Barrot, der ved flere personlige møder i min tid som medlem af Europa-Parlamentet netop understregede, at dette var det næste skridt i kampen mod menneskehandel i Europa.

For disse mænd er, sammen med bagmændene, den direkte årsag til kvindernes umenneskelige vilkår. Prostitutionskunder, der går til disse kvinder, har et stort moralsk ansvar. Og skal vi for alvor gøre noget ved menneskehandel, kommer vi ikke udenom at stille disse mænd til ansvar, også juridisk.

Ligesom vi tager affære over for kunder til hælervarer, burde vi også straffe de mænd, der ikke sikrer sig, at den prostituerede, de besøger, har sin frie ret til at forlade dette erhverv. Bliver man tilbudt en fladskærm eller en PH-lampe betænkeligt under prisen, bør alarmklokkerne ringe. Man kan naturligvis straffes, hvis man køber hælervarer. På samme måde bør prostitutionskunder, der besøger kvinder, hvor der er mistanke om, at kvinden er handlet og prostituerer sig under tvang, kunne straffes for at medvirke til menneskehandel.

Kriminalisering af kunderne er også et stærkt signal fra det danske samfund om, at en sådan adfærd ikke accepteres, og det bør få nogle kunder til at standse op og tænke sig om. Finland har en sådan lov, og det virker. I foråret blev netop 11 mænd straffet i Finland for at have købt ydelser hos en handlet kvinde.

Også på søndag den 18. oktober vil mænd have sex med kvinder, der er hentet til Danmark mod deres egen vilje, og som ikke er i stand til selv at komme ud af deres forfærdelige situation. Det kan vi stoppe – og et af midlerne er kriminalisering af kunder til handlede kvinder, så lad os tage det skridt.

Karin Riis-Jørgensen er repræsentant for Stop the Traffick og tidligere medlem af Europa-Parlamentet for Venstre. Kommentaren er skrevet sammen med Pia Ask Steen, som er specialestuderende.