Forbyd købesex. Det vil gavne de svagest stillede prostituerede

Danmark er ved at ende som Nordens sex-skraldespand, skriver Birgitte Graakjær Hjort i dagens debat. -- Foto: colourbox.com

-- En lovgivning, der forbyder køb af seksuelle ydelser hos prostituerede, kan naturligvis ikke stå alene, men skal følges op af sociale og økonomiske tiltag, skriver Birgitte Graakjær Hjort

Forfatteren og foredragsholderen Synne Garff skrev i avisen den 30. oktober en kronik, hvori hun argumenterer for, at køb af seksuelle ydelser hos prostituerede skal forblive lovlige i Danmark. Et af argumenterne er, at lovgivningen i Sverige tilsyneladende har gjort det værre for de prostituerede.

Hertil er at sige, at jeg synes, det er en alt for ensidig og forhastet konklusion at drage ud fra de svenske erfaringer, eftersom sexkøbsloven i Sverige endnu ikke er blevet evalueret. Hvad vi imidlertid ved er, at en meget stor del af den svenske befolkning bakker op om loven. Og sådan var det ikke i starten, da loven blev vedtaget for 10 år siden. Det fortæller noget om, at det er muligt at bearbejde holdninger gennem lovgivning og igennem holdningsbearbejdelse ganske langsomt og gradvist påvirke adfærd.

Vi har i Danmark set eksempler på netop dette med færdselssikkerhedskampagner, ophævelsen af revselsesretten og senest rygeloven. Så hvis man ønsker at "informere mænd om, at prostitution ødelægger mennesker på sjæl og legeme", som Synne Garff skriver, så kan lovgivning meget vel være en del af pakken.

Selvom lovgivning absolut ikke løser alle problemer og slet ikke kan stå alene, er der flere gode argumenter for et forbud mod købesex i Danmark. For det første er Danmark ved at ende som Nordens sex-skraldespand, efter at samtlige vore nordiske nabolande har indført en eller anden form for restriktion på købesexområdet. For det andet er prostitution et yderst farligt "erhverv". De fysiske og psykiske skadevirkninger er veldokumenterede. Arbejdstilsynet ville aldrig acceptere andre brancher med så høj en erhvervsrisiko som prostitution. For det tredje hænger prostitution og kvindehandel uløseligt sammen. Så længe det er lovligt at købe sex af en prostitueret i Danmark, ligeså længe vil Danmark være et attraktivt marked for de bagmænd, der handler med kvinder til prostitution. Jo sværere og mere risikobetonet det bliver at operere i udlandet som bagmand, jo mere attraktivt bliver det at gøre det i Danmark.

En lovgivning, der forbyder køb af seksuelle ydelser hos prostituerede, kan naturligvis ikke stå alene, men skal følges op af sociale og økonomiske tiltag, så man ikke fratager i forvejen svagt stillede kvinder deres levevej uden at sætte noget andet i stedet. Og her er jeg helt på linje med Synne Garff i hendes forslag til, hvad samfundet kan gøre for at hjælpe kvinder ud af prostitution.

Man bør også diskutere en frit lejde-ordning til kvinder, der ønsker at forlade prostitution, så de ikke sander til i en bundløs gældsfælde. Vi ved fra KFUM's Sociale Arbejdes engagement gennem Rederne og Svanegrupperne, at angsten for en økonomisk øretæve fra skattevæsenet er en af de faktorer, der er med til at fastholde kvinder i prostitution. Det, synes vi, er en alt for høj pris at betale.

Jeg er overbevist om, at et forbud mod købesex på sigt og sammen med økonomiske og sociale tiltag vil gavne de svagest stillede prostituerede – de udenlandske, de handlede, de stofafhængige og de kvinder, der prostituerer sig fra gaden.

Birgitte Graakjær Hjort,
sognepræst og formand for KFUK's Sociale Arbejde,
cand.theol og ph.d.,
Thorhavnsgade 2,
Århus N