DSU'ere: Vi er skuffede over vores egen regering

Prostitution er ingens drøm, skriver to unge socialdemokrater Foto: .

Det undrer to unge socialdemokrater, at deres egen regering ikke vil forbyde købesex. Selvfølgelig skal vi have et forbud, skriver de.

VI VAR MANGE, der glædede os, da regeringen i sit regeringsgrundlag slog fast, at der skulle arbejdes for et forbud mod køb af sex. Nu er vi så til gengæld mindst lige så mange, som er dybt skuffede over, at forslaget er taget af bordet på baggrund af uforståelige argumenter.

Lad os først slå fast: Prostitution er ingens drøm! Det er noget, man ender i som følge af en lang række ulykkelige omstændigheder. Man skal ikke kunne købe sig til et andet menneskes krop, og det er helt grotesk, at det stadig er tilladt i Danmark.

Et forbud fungerer i Sverige, Norge og Island. I Sverige er der sket et fald i gadeprostituerede, og langt færre mennesker mener nu, at prostitution er i orden. Især hos de unge er skepsissen stor. Det beviser bare, at et forbud virker.

I Danmark er sexkøb ikke ulovligt, men prostitution er heller ikke et anerkendt erhverv.

Det kan vi ikke være tjent med. At denne regering ikke kan skære igennem og sikre kvinders basale rettigheder ved et forbud, er dybt kritisabelt, og det fastholder os i den gråzone, som skaber et nordisk slaraffenland for alfonser og sexkunder. Et sådant land vil vi ikke leve i!

DET ER KLART, AT DER ER en række udfordringer ved at kriminalisere køb af sex, og ingen tvivl om, at der vil foregå mere i det skjulte. Men det skal aldrig være en undskyldning for at lade være, at det er besværligt. Drab og voldtægt foregår også stadigvæk, selvom det er ulovligt, men det betyder ikke, at det så skal lovliggøres, så det kan foregå mere åbent.

At ulovliggøre noget betyder, at vi som samfund siger fra og sender et signal om, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Vi skal som samfund sige fra over for køb af sex.

Nu skal al snakken og de gode intentioner erstattes med handling, og regeringen skal holde fast i sine oprindelige værdier og beslutte med sig selv, om den vil gøre, hvad der er rigtigt, eller hvad der er let. Slut med flotte ord. Lad os nu en gang for alle gøre noget, der rent faktisk får flere kvinder ud af prostitution.

Vi skal som samfund aldrig acceptere og lovliggøre overgreb på mennesker. De, der siger, at prostitution handler om kvinders frihed og selvbestemmelse over egen krop, taler uvidende og arrogant på disse kvinders vegne. Der er ingen reel frihed i at sælge sig selv. Når de ydelser, man sælger sin krop til, bliver dit livsgrundlag og eneste indtægt, er du ikke længere herre over dig selv og din krop, men tværtimod slave af sexkøberen.

Denne regering kan nu vise, at den står for en human og retfærdig politik, som sikrer friheden for de mange og står i kontrast til det borgerlige, liberale Danmark, som tænker mere på sexkøberens potens end på kvindernes ulykkelige slaveri.

Selvfølgelig er det juridisk og praktisk muligt at indføre et forbud, når de andre nordiske lande kan. Selvfølgelig er det ikke frihedsberøvende at give de prostituerede retten over deres egen krop tilbage.

Selvfølgelig skal vi have et forbud mod køb af sex!

Thomas Neergaard er forretningsudvalgsmedlem i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU, og stud.theol. Andreas Dinesen er hovedbestyrelsesmedlem i DSU og stud.scient.pol.