Giv danskerne indsigt i egne data

Foto: Lars Wittrock/Scanpix

Der er brug for åbenhed, selv om det er personfølsomme data

Et nyt lovforslag vil give banker og andre finansielle virksomheder mulighed for at indhente data fra Skat om borgere, der modtager rådgivning.

Fordelen er, at bankerne (og borgerne) slipper for en administrativ byrde, idet de hurtigt kan hente data fra indkomstregistret om løn og arbejdstid samt oplysninger om gæld til det offentlige. Ulempen er, at risikoen for misbrug øges i takt med, at en større gruppe medarbejdere får adgang til data.

Problemstillingen går igen på flere områder. Lige fra udvekslingen af sundhedsdata til udvekslingen af data om sociale ydelser. Let og hurtig adgang til data giver administrative lettelser, mulighed for hurtigere sagsbehandling, mulighed for bedre at opdage socialt bedrageri, bedre service og meget mere. Bagsiden af medaljen er, at jo mere data flyder, jo større er risikoen for misbrug af personfølsomme data.

Så hvordan skal dilemmaet håndteres? Historien viser, at det næppe er løsningen blot at bygge højere og højere mure.

Dansk IT, en forening for it-professionelle, mener, at indsigt i egne data er centralt for, at der er sikkerhed og tillid til, at data håndteres fornuftigt. Et af de grundlæggende principper, man bør opbygge sikkerhed omkring, er transparens samt retten og muligheden for selvindsigt og dermed den ultimative kontrol af, at ”systemet” ikke misbruger sin magt.

Vi hilser det velkommen, at man i højere grad samtænker den offentlige og private sektor, og at man udnytter data til at gøre samfundet mere effektivt og lettere for borgerne.

Vi hilser det derimod ikke velkomment, hvis dette foregår hen over hovedet på borgeren. For selvom borgeren skal give sit samtykke til, at data udveksles, er det afgørende for fortsat tillid, at der er gennemsigthed omkring, hvordan data herefter behandles.

Den gennemsigtighed får man bedst, hvis man gør det til et princip, at borgerne kan se, hvem der har kigget på ens data, ligesom borgeren bør have mulighed for at få besked, når private eller offentligt ansatte kigger i ens offentlige data.

Endnu er princippet dog kun delvist slået igennem i sundhedssektoren, hvor patienten har mulighed for at slå op i en log-fil for at se, hvem der har tilgået data.

Tidspunktet er til at udbrede princippet til hele den offentlige sektor. Kommunerne, regionerne og staten går snart i gang med at udarbejde den næste store danske digitaliseringsstrategi. I den bør der være planer for, hvordan man giver borgeren mulighed for kontrol og indsigt i egne data.

Ejvind Jørgensen er formand for Dansk IT's udvalg for it i den offentlige sektor