Big brother-virksomhed. Nej til øget kommunal kontrol

Øget overvågning og social kontrol er en trussel mod den sociale og civile sammenhængskraft, mener Johannes Bertelsen. - Foto: stock exchange

Johannes Bertelsen efterlyser tillid mellem borgerne og de offentlige forvaltninger

Inspireret af Ishøj Kommune ønsker 80 af landets kommuner nu reglerne strammet, så de i højere grad kan få adgang til at kontrollere, om borgerne begår socialt bedrageri. De vil simpelthen have mulighed for at ringe på hos folk og med egne øjne konstatere, om der foregår socialt bedrageri.

Initiativet forekommer dybt usympatisk, og hvad værre er, vil det også betyde, at der skabes en yderligere mistillidskløft mellem borgerne på den ene side og systemet på den anden side.

Forleden lagde Socialdemokraternes Morten Bødskov i DR 2 Deadline op til at ville støtte et sådant initiativ ud fra begrundelsen, at de påståede sociale bedragerier truer samfundets sammenhængskraft. Begrundelsen skulle være, at når nogle borgere snyder, gider resten ikke betale til det sociale velfærdssystem.

Øget overvågning og social kontrol forekommer dog at være en langt større trussel mod den sociale og civile sammenhængskraft. Dels vil det opfordre til angiveri og større mistillid borgerne imellem og ikke mindst mellem borgere med forskellige sociale og kulturelle baggrunde. Dels vil det bidrage til en yderligere mistillid og fjendtliggørelse mellem borgerne på den ene side og systemet på den anden side.

Tvangsaktivering af arbejdsløse og syge borgere, afsløringer af kommunalt svigt og frås og nødvendige besparelser på en lang række traditionelle velfærdsområder bidrager i forvejen i disse år til en stigende fremmedgørelse mellem de offentlige systemer, stat og kommune på den ene side og de civile borgere på den anden side.

Det er det modsatte, vi har brug for. Skal vi på en konstruktiv måde blive i stand til at tackle de kommende store udfordringer socialt, miljømæssigt og sundhedsmæssigt, er der behov for et paradigmeskifte, hvor borgerne i civilsamfundet og de offentlige systemer på en helt anden måde trækker på samme hammel.

Gennem udviklingen af et aktivt medborgerskab skal vi i gang med en fordelingspolitisk diskussion, som ikke så meget går på fordelingen af de offentlige midler, men lige så meget går på fordelingen af de samfundsmæssige opgaver.

Gennem medborgerskabet skal vi som borgere blive langt bedre til at påtage os samfundsmæssige opgaver både socialt, sundhedsmæssigt og miljømæssigt. Dette kræver tillid mellem borgerne og de offentlige forvaltninger. Uden tillid, ingen virkelyst, og uden tillid og virkelyst hytter den enkelte bare sig og sine.

Johannes Bertelsen er forstander for Kristeligt Studenter-Settlement og formand for Frivilligt Forum, Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer