LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at læse alle artikler

Glemt adgangskode? Klik her.

Unge betragter ikke sex for gaver som prostitution

En undersøgelse af unges syn på prostitution viser, at 23 procent af i alt 330 adspurgte unge i alderen 15 til 20 år erklærer sig enige eller overvejende enige i, at det er i orden at tage imod en gave for oralsex. Modelfoto.

Der er brug for mere information om gråzone-prostitution, lyder det fra det sociale værested Reden

”Jeg synes ikke, det virker så luderagtigt, det er mere præsentabelt, man kan jo også se, hvem det er, og man vælger også selv, om man har lyst til de her personer. Jeg tror, det er lidt mere sikkert end at stå på gaden.”

Sådan siger en 16-årig pige om hjemmesiden sugardating.dk - en side, der formidler kontakt mellem pengestærke voksne og unge, der sælger deres krop. Ikke for penge, men for gaver som for eksempel mobiltelefoner, tasker, koncertbilletter og kosmetik.

Og pigen, der er interviewet i forbindelse med en undersøgelse af unges syn på prostitution, er ikke alene med den opfattelse. 23 procent af i alt 330 adspurgte unge i alderen 15 til 20 år erklærer sig enige eller overvejende enige i, at det er i orden at tage imod en gave for oralsex. Fire procent overvejer ligefrem selv at gøre det en dag. Det fremgår af undersøgelsen, der er udført af Gallup på bestilling fra KFUK og Reden - et socialt værested for prostituerede.

”Tallene viser med al tydelighed, at der er brug for mere information og undervisning om det, man kalder gråzone-prostitution. For selvom de unge tilsyneladende har et meget liberalt og fordomsfrit forhold til det at bytte sex for ting, så kan vi også se, at det rammer dem, der så rent faktisk kaster sig ud i det langt hårdere, end de havde troet. Vi ser, at de unge fortryder og føler, at de har overskredet deres egne grænser,” siger Charlotte Fuglsang, forstander på Reden i København.

Reden og KFUK har udover spørgeundersøgelsen også gennemført 40 længere interviews med unge, og her fremgår det netop, at selvom de unge ikke fordømmer gråzoneprostitution, ser de helst ikke, at det er noget, hverken de selv, deres familiemedlemmer eller venner tager del i.

”Deres liberale syn på prostitution gælder altså ikke dem selv eller deres nærmeste. Her er de langt mere puritanske,” siger Charlotte Fuglsang.

Kirstine Nylev, der er pædagogisk medarbejder i Pigegruppen - et tilbud til unge udsatte piger i København - fortæller, at der er stor forskel på, hvordan de unge, der er involveret i gråzoneprostitution, forholder sig. Mens det er forbundet med skam for nogle, oplever andre, at de har kontrol over situationen, og at det er dem, der får mest ud af byttehandlen.

”For os, der ser på det udefra, er det imidlertid meget tydeligt, at der er tale om piger, som har svært ved at mærke deres egne grænser og ikke kan overskue, hvilke konsekvenser det har at lægge krop til en relation, der ikke handler om lyst eller nærvær, men om ydelser og goder. Vi er derfor helt enige i, at der er stort behov for fokus på, hvad der reelt sker, når man bytter sin krop for tøj, tasker eller hotelophold,” siger Kirstine Nylev.

Hun fortæller samtidig, at der altovervejende er tale om socialt udsatte unge, der har oplevet store svigt i deres barndom, har et spinkelt netværk og for nogles vedkommende ikke noget sted at bo.

”Mens nogle unge måske eksperimenterer eller afprøver det med at bytte sex væk et par gange, så er de udsatte piger i langt større risiko for at blive hængende i mønstret og måske ligefrem fortsætte til regulær prostitution. Dem skylder vi at vise nogle regulære alternativer og udveje,” siger Kirstine Nylev.

På mandag åbner Reden en rådgivnings- og vidensportal for unge, forældre og fagfolk, der vil vide mere om gråzone-prostitution. Portalen skal ikke bare tage imod konkrete henvendelser og yde vejleding og hjælp, men også samle viden om unge og prostitution.

”Vi tror på, at det her på sigt kan hjælpe til at forebygge prostitution og hjælpe unge, der er i risiko til at finde andre veje,” siger forstander i Reden Charlotte Fuglsang.