Etiske dilemmaer i 2015

Klimaforandringer stiller krav til vores ”fjern-etik”

Klimaforandringerne er et af de etiske dilemmaer, vi må tage stilling til i 2015. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger

Det kan som dansker være svært at forholde sig til, at klimaforandringer ødelægger menneskers livsbetingelser på den anden side af kloden. Men i 2015 bliver det et etisk dilemma, som vi vil skulle tage stilling til, forudser etik-eksperter

Havene stiger. Temperaturen stiger. I Danmark fortæller vi vittigheder om den globale opvamning, når sommeren trækker ud og er ekstra hed. Vi siger ”bare kom an og varm os op før vinteren, som godt må blive lidt mildere”. Men for nogle - i andre dele af verden - betyder temperaturstigning udtørrede floder og ingen drikkevand, og for andre fjerner en stigende vandstand livsbetingelserne. Og det er en etisk udfordring, som vil præge etikdebatten i 2015, siger flere eksperter i etik.

”Klimaforandringer forvolder stadig større ulykke og rammer først og fremmest u-lande og verdens fattigste. Derfor stiller klimaforandringerne fortsat krav til vores fjern-etik i 2015, det vil sige til vores evne til at tænke på andre end vores nærmeste familie og på det, der er udenfor vores synsvinkel,” siger Peder Winkel Agger, tidligere formand for Det Etiske Råd og professor emeritus ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring ved Roskilde Universitet.

Det er Fatima Sabir, ph.d.-studerende i anvendt etik på Roskilde Universitet, enig i:

”Klimaforandringer er svære at håndtere psykologisk. Det er svært at relatere til, at havet stiger to centimeter, det er nemmere at relatere til og kræve politisk handling efter en stormflod i Danmark.”

Hun mener, at det især er den geografiske og sociale slagside i klimaforandringerne, der gør dilemmaet uundgåeligt i 2015:

”Klimaforandringer bliver et af de største etiske dilemmaer i 2015. Det er et etisk problem, at de bedst stillede, overordnet set, producerer klimaproblemer for de dårligst stillede, selvom Kina og Indien selvfølgelig også bidrager betydeligt til de klimamæssige udfordringer.”

Ole Johannes Hartling, tidligere formand for Det Etiske Råd og ledende overlæge ved Nuklearmedicinsk Afdeling på Vejle Sygehus, mener, at der mangler en effektiv plan for at få stoppet klimaforandringerne, og at netop det punkt gør det til et af de vigtigste etiske dilemmaer i 2015.

Jacob Birkler, formand for Det Etiske Råd, siger, at rådet vil behandle spørgsmålet om klimaforandringer på forbrugerniveau i 2015 og blandt andet diskutere, hvem der skal have ansvaret for, at der bliver produceret klimavenligt.

”Den enkelte forbrugers rolle i forbindelse med de miljømæssige udfordringer er et centralt etisk spørgsmål. Bør man give den enkelte forbruger et ansvar, bør man lave en mærkningsordning for klimavenlig mad, eller bør man regulere nationalt og internationalt. Det er spørgsmål, som bliver vigtige i 2015.”