Flere partier ønsker ordning, hvor ældre spørges, om de vil genoplives ved hjertestop

"Man skal tænke sig gevaldigt om, før man bevidstløst begynder at genoplive beboere og måske umuliggør, at en beboer, mæt af dage, kan få lov til at dø naturligt," siger Ole Mørk Nielsen, landsformand for plejehjemsledernes organisation LederForum.

Plejehjemsbeboere skal tilbydes en samtale om genoplivning, så de ikke genoplives mod deres ønske, mener S, SF og Dansk Folkeparti

Vil du genoplives, hvis du falder om?

Det spørgsmål skal alle nye beboere på landets plejehjem stilles. Sådan lyder det fra flere af Folketingets partier, efter at foreningen Danske Patienter har kritiseret Sundhedsstyrelsens vejledning på området for ikke at være ”operationel” nok og netop efterlyst, at nye beboere får registreret, om de vil genoplives, hvis de får hjertestop.

Spørgsmålet er blevet mere aktuelt i takt med, at flere og flere plejehjem har opsat hjertestartere. Personalet har nemlig pligt til at genoplive, medmindre den ældre har fået registreret et ønske om det modsatte. Og den registrering sker ikke systematisk, lyder det fra Danske Patienter.

”Lad os endelig gøre det, for der er ikke nogen, der har lyst til at gøre noget mod nogens vilje,” siger Flemming Møller Mortensen, Socialdemokraternes sundhedsordfører, til forslaget fra Danske Patienter, men han ærgrer sig samtidig over, at det ikke kan løses uden, at Christiansborg blander sig.

Dansk Folkeparti vil også gerne være med til at gøre det obligatorisk at registrere, om den enkelte vil genoplives i tilfælde af hjertestop:

”Det er vigtigt med en obligatorisk samtale, så man respekterer de ældres selvbestemmelsesret. Jeg har set ældre blive holdt i live mod deres vilje og blive fragtet rundt i ambulancer, hvor de risikerer at dø, i stedet for på plejecentret omgivet af familie. Det er ikke værdigt, og jeg har ondt af dem,” siger Liselott Blixt (DF).

Özlem Cekic, der er sundhedsordfører for SF, vil rejse spørgsmålet over for sundhedsministeren og involvere Kommunernes Lansforening (KL):

”Det bør være obligatorisk for plejehjem at tale om og registrere den ældres ønske om genoplivning ved optagelsessamtalen. Det vil jeg tage op med sundhedsministeren. Derudover er det nødvendigt at tage en diskussion med KL om, hvordan vi registrerer den enkeltes ønske, så det ikke kun står i en journal, som personalet måske ikke lige får set i, inden de påbegynder genoplivning, men er let tilgængelig i genoplivningssituationen.”

Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) oplyser i et skriftligt svar, at han afventer færdiggørelsen af Sundhedsstyrelsens evaluering af den eksisterende vejledning om sundhedspersonalets handlepligt ved hjertestop, som Danske Patienter kritiserer, før han vil forholde sig til, om de nuværende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen skal ændres.

Ole Mørk Nielsen, landsformand for plejehjemsledernes organisation, LederForum, har tidligere sagt, at hjertestartere ikke hører til på plejehjem, og han bakker i udgangspunktet op om, at nye beboere får en samtale om genoplivning, så deres ønske kan blive registreret. Han siger dog, at man skal være opmærksom på, at den enkeltes situation kan ændre sig i løbet af et plejehjemsforløb:

”Man skal tænke sig gevaldigt om, før man bevidstløst begynder at genoplive beboere og måske umuliggør, at en beboer, mæt af dage, kan få lov til at dø naturligt. Det er mit indtryk, at mange plejehjem har arbejdet med at tage hensyn til de ældres ønsker, men der er ikke noget krav om, at man skal have en samtale, hvor man registrerer, om den ældre vil genoplives, og det sker derfor ikke alle steder. Der er ingen tvivl om, at der er brug for nogle rammer og nogle retningslinjer, så man undgår at genoplive ældre, der ønsker at dø naturligt. Det er også i personalets interesse, for de genopliver jo ikke for at genere.”

zlem Cekic vil gerne have en evaluering af hjertestartere på plejehjem og en politisk diskussion, om hjertestartere overhovedet er en god idé:

”Jeg er bekymret for, at vi kommer til at genoplive ældre imod deres ønske, fordi der er hjertestartere på så mange plejehjem, og fordi vi er for dårlige til at få talt om, hvad de ældre ønsker. Vi er nødt til at diskutere, om der stadig skal være hjertestartere på plejehjem. Vi må ikke glemme de ældres selvbestemmelsesret. Det skal være i orden at sige, at jeg er 90 år, jeg har levet et godt liv, og hvis min krop siger fra, så vil jeg herfra,” siger hun.