Færre danskere melder sig som organdonorer

Trods et fald i antallet af nye organdonorer gennem de seneste år giver ny kampagne håb om fremgang, mener flere eksperter. Foto: Jeff Pachoud/AFP

Udviklingen i antallet af organdonorer er gået i stå. Kampagne vil igen opfordre danskerne til at tage stilling til organdonation

På otte måneder skal flere end 100.000 danskere have taget stilling til, om de vil være organdonorer. Det er målet med en ny kampagne, som vil have i alt en million danskere tilmeldt donorregistret ved årsskiftet.

I betragtning af at ni ud af ti danskere er positive over for organdonation, burde målet ikke være svært at nå. Men udviklingen i antallet af tilmeldinger viser noget andet. Hvor der i 2010 var 80.000, der tilmeldte sig registret, gjorde 76.000 det i 2012, og i 2014 var antallet faldet til 57.500 tilmeldinger. Donorregistret består i dag af cirka 890.000 danskere.

Tallene skræmmer ikke Annelise Møller, koordinator for kampagnen Giv Livet Videre, som Oplysning om Organdonation, Sundhedsstyrelsen og ni patientforeninger står bag. Kampagnen er båret af historier om mennesker, som lever takket være donorer, aktiviteter på sociale medier og en ny mulighed for at tage stilling på sundhed.dk og borger.dk.

”Allerede i vores første kampagneuge når vi 4000-5000 nye tilmeldte, hvilket næsten er lige så mange, der normalt kommer på en måned. Det er bare starten, og det bekræfter, at rigtig mange egentlig godt ved, hvad de ønsker, men lige skal have en ekstra opfordring til at få sat det kryds.”

Annelise Møller ser udviklingen i antal donorer som en ærgerlig tendens, men tror bestemt, den kan ændres.

”Vi ved, den gode vilje er der, og det handler om at skabe et vedvarende budskab, så organdonation bliver en folkesag. Vores tilgang er, at organdonation er noget, man skal vælge til og ikke fra, men målet er stadig, at alle bliver registreret, da man så fjerner enhver tvivl hos de efterladte. Måske har man talt med familien om det, men de kan huske og opfatte ens holdning meget forskelligt. Krydset kan man ikke misforstå.”

Fra politisk side er der med årene kommet forskellige bud på, hvordan man kunne få flere til at registrere sig. Blandt andet har Radikale Venstre foreslået, at danskerne skulle blive bedt om at tage stilling til organdonation, når de tog kørekort, fornyede deres pas eller skiftede læge. Dette er ifølge adfærdsforsker på Roskilde Universitet Pelle Guldborg Hansen den mest etiske måde at presse et svar ud af danskerne på. For at den nye kampagne skal lykkes, skal organdonation gøres relevant for danskerne, siger han.

”Udfordringen er, at danskerne først finder spørgsmålet om organdonation relevant, når de selv skal bruge en donor. Man skal derfor finde ud af, hvad der opmuntrer danskere til at tage stilling, og det kan eksempelvis være historier fra mennesker, de kan identificere sig med.”

Hvis kampagnens mål ikke nås, mener professor i etik ved Roskilde Universitet Thomas Søbirk Petersen, at politikerne bør overveje andre muligheder. Det kunne være ikke kun at vise de mennesker, som i dag lever på grund af organdonorer, men også dem, hvis død skyldes manglen på donorer. Tidligere har han også selv foreslået et skattefradrag til organdonorer eller at vende systemet om, så donation ikke bliver et tilvalg, men et fravalg.

”Vi må først se tiden an med politikernes handlingsplan, men hvis vi ikke ser en markant forbedring i 2016, synes jeg, de ansvarlige politikere må overveje andre metoder, for eksempel at være donor fra fødslen.”

Nyreforeningens formand, Jan Rishave, vurderer, at den nye kampagne er tilpas omfattende til at kunne gøre en forskel. Men hvis flere danskere for alvor skal registrere sig, må man gøre det obligatorisk for unge at tage stilling, når de fylder 18 år.

”Det er en metode, jeg tror vil rykke noget, og som jeg mener, man skal tage i brug så hurtigt som overhovedet muligt. Men jeg tror også på, at kampagnen her er et skridt på vejen.”

Regeringens sundhedsordførere Flemming Møller Morsten (S) og Marlene Borst Hansen (R) ønsker begge at se tiden an, før de tager stilling til, om kampagnen alene kan få flere til at registrere sig. Hvis ikke bør man ifølge De Konservatives sundhedsordfører, Daniel Rugholm, målrette fremtidens kampagner mod de unge.

”Organdonation er blevet noget, de fleste voksne mennesker har hørt om og har eller har haft anledning til at tage stilling til. Derfor synes jeg, vi skal prioritere at bruge ressourcerne på de unge, der når alderen, hvor de skal tage stilling.”