Vi skal behandle vores ældre med større værdighed

De seneste mange års effektivisering og industrialisering af ældreplejen har betydet, at medmenneskeligheden - værdigheden - stille, men sikkert er blevet fortrængt, mener alliance, som ønsker værdigheden tilbage i ældreplejen. Modelfoto.

Effektivisering har fortrængt almindelig medmenneskelighed i ældreplejen, mener ny værdighedsalliance, der har formuleret 10 bud, som skal genindføre værdigheden i behandlingen af landets ældre borgere

Punkt 1: Mulighed for at komme ud. Punkt 2: Mulighed for eksistentielle samtaler og samvær med andre. Punkt 3: Mulighed for at være velsoigneret og klædt som man ønsker.

Omsorg for ældre borgere er andet og mere end mad og tag over hovedet, men det afspejler sig ikke i udviklingen af den danske hjemmepleje og ældreomsorg.

Læs hvad værdighed betyder for tre ældre 

Derfor er tre organisationer - Ældre Sagen, FOA og Dansk Sygeplejeråd - nu trådt sammen i det, de kalder en værdighedsalliance, og har formuleret 10 punkter, der skal sikre en genetablering af den værdighed i ældreplejen, som, de oplever, er ved at gå tabt.

”Man skulle ikke tro, at det var nødvendigt, for det er jo almindelig sund fornuft.

Men vi må se i øjnene, at de seneste mange års effektivisering og industrialisering af ældreplejen har betydet, at medmenneskeligheden - værdigheden - stille, men sikkert er blevet fortrængt.

Omsorgen for de ældre er blevet reduceret til målbare ydelser i fastlagte skemaer, der hverken tager højde for den store mangfoldighed i gruppen af ældre medborgere eller de plejeansattes behov for at handle på det, de ser, fremfor slavisk at følge de tilrettelagte arbejdsgange,” siger underdirektør i Ældre Sagen Michael Teit Nielsen.

Læs de uddybende forklaringer på de 10 bud her 

De 10 punkter er formuleret efter inspiration fra Norge og Sverige, hvor man nu i flere år har arbejdet aktivt med værdighedsbegrebet i lovgivningen og i praksis.

”Det er vores håb, at de 10 punkter kan rejse en generel debat i befolkningen, om hvad det egentlig er for et liv, vi ønsker os i alderdommen, men også at punkterne - som det er tilfældet i vores nordiske nabolande - vil finde vej til lovgivningen og de enkelte kommuners praksis,” siger Michael Teit Nielsen.

Direktør i Ensomme Gamles Værn, Christine Swane, er glad for initiativet og enig i, at der i ældreplejen skal være tid til at forstå det enkelte menneske.

Hun peger samtidig på, at værdighed også handler om fortsat at føle sig som en værdsat del af fællesskabet og samfundet.

”Man taler meget om, at vi skal gøre noget for de gamle. Men i den formulering ligger samtidig en udskillelse af den ældre befolkning som anderledes end os andre.

Vi glemmer, at vi også - og måske især - som ældre er unikke og selvstændige individer. Vi fødes som kopier, og dør som originaler, sagde læge Esther Møller. Og hun havde ret.

Ældre mennesker er vidt forskellige, og det er afgørende, at der er blik for det enkelte menneskes særegenhed i ældreplejen,” siger Christine Swane.

Det betyder værdighed hos tre ældre