Aktivister vil have nyt ord for selvmord

Modelfoto. En Gallup-undersøgelse af danskernes holdning til dødshjælp viste, at 68 procent af danskerne går ind for det mere positivt ladede ”aktiv dødshjælp”, mens kun 58 procent støttede det mindre positivt ladede ”hjælp til selvmord”.

Fortalere for aktiv dødshjælp har iværksat kampagne, der skal erstatte ordet ”selvmord” med mindre negativt ladede termer. Etisk problematisk, siger kritikere, der mener, at en positiv omskrivning af udtrykket kan føre til yderligere legitimering af dødshjælp

Dignicide i stedet for Suicide? Eller på dansk: Værdighedsmord i stedet for selvmord? En unavngiven gruppe fortalere for dødshjælp efterlyser nu nye og mindre negativt ladede ord til at beskrive det, der sker, når terminalt syge mennesker får hjælp til at dø.

Ordet selvmord forbindes med voldsomme handlinger som hængning og overskæring af pulsårer og er derfor misvisende, når det benyttes i forbindelse verdensomspændende rundspørge på nettetverdensomspændende rundspørge på nettet, hvor den efterlyser mindre negative termer.

Men en omskrivning af ord vil bare gøre debatten mindre gennemskuelig og mere forplumret - og kan føre til yderligere legitimering af dødshjælp på et uoplyst grundlag, mener kritikere.

”Det, at vi kalder handlingen noget andet, betyder jo ikke, at den er blevet en anden. Det gør den ikke mindre grim, at den bliver sminket. Men ord betyder noget for, hvordan folk fortolker og forholder sig til dødshjælp, og derfor kan man godt være bekymret for, at en værdiladet terminologi, som tager patent på ord som værdighed, vil rykke yderligere ved stemningen omkring dødshjælp,” siger læge og erklæret dødshjælps-modstander Hans Holmsgaard.

Hans Holmsgaard betalte sidste år analysebureauet Gallup for en undersøgelse af danskernes holdning til dødshjælp, og her viste tallene blandt andet, at mens 68 procent af danskerne gik ind for det mere positivt ladede ”aktiv dødshjælp”, støttede kun 58 procent det mindre positivt ladede ”hjælp til selvmord”.

”Det viser netop, at de samme mennesker forholder sig forskelligt til samme handling helt afhængig af, hvad vi spørger dem om,” siger Hans Holmsgaard.

Medlem af Det Etiske Råd og professor ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet, Thomas Ploug, er knap så bekymret for, at en ny terminologi vil føre til større sympati for dødshjælp og assisteret selvmord. Han hæfter sig ved, at rundspørgen er endnu et eksempel på, at der foregår en kamp om ord mellem de to positioner i debatten. Og det er problematisk- ikke mindst når det gælder så kontroversielt et emne som dødshjælp.

”Det er da klart, at det er gruppens ærinde at sætte dødshjælp i et mere legitimt lys. Og det viser jo med al tydelighed, at der foregår en kamp om sproget. I dette tilfælde i særdeleshed en kamp om ordet værdighed. Både modstandere og fortalere ønsker at definere, hvad det vil sige at få en værdig død, men det forplumrer debatten, hvis vi vælger at øge værdiladningen af ordende fremfor at forsøge at neutralisere dem, så vi kan tale om selve handlingen på en nøgtern og ufarvet måde,” siger Thomas Ploug.

Professor i etik ved Roskilde Universitet, Thomas Søbirk Petersen, har imidlertid forståelse for forsøget på at afsøge sproget for mindre ladede ord.

Ordet selvmord kan nemlig ikke betragtes som et neutralt ord, når det benyttes i forbindelse med assisterede selvmord af personer, der efter lange og grundige overvejelser har valgt at afslutte livet, mener professoren.

”Selve ordet selvmord indeholder ordet mord, der i sig selv forbindes med noget umoralsk, forkasteligt og kriminelt. Jeg er helt enig i, at vi skal stile efter en mere neutral terminologi i forhold til de meget komplicerede spørgsmål, der knytter sig til aktiv dødshjælp. Men det er ikke ensbetydende med, at vi skal beholde eller udelukkende benytte os af de termer, vi bruger i dag. For de er i sagens natur heller ikke neutrale,” siger Thomas Søbirk Petersen.

Den unavngivne gruppe af dødshjælps-fortalerer har sendt deres rundspørge ud via det netbaserede bureau surveymonkey.com.