Aktiv dødshjælp til evig debat

"Flere og flere initiativer dækkes ind under den idé, at det da ikke kan være meningen, at der skal være lidelse, og mere og mere bliver inkluderet i begrebet lidelse som for eksempel, at vi ældes, og vores sanser og evner svækkes," siger Ole Johannes Hartling, tidligere formand for Det Etiske Råd.

Eksperter vurderer, at spørgsmålet om aktiv dødshjælp også vil præge debatten i 2015. Udenlandske erfaringer viser tegn på den glidebane, som mange har advaret imod, lyder det

Skal aktiv dødshjælp være tilladt, eller er det en glidebane, der får os til at tage livet af dem, der er til besvær?

Debatten om aktiv dødshjælp har været svær at komme udenom de seneste år, og det bliver den også i 2015, mener eksperter.

”Jeg tror, at spørgsmålet om dødshjælp bliver ved med at dukke op i 2015, fordi medierne fortæller, at der er stor tilslutning til det i befolkningen. Det er et dilemma. Der kan være etiske grunde til at hjælpe et menneske til at dø, men samtidig er det en grundlæggende norm i vores kultur, at vi respekterer menneskeliv, og der står i De Ti Bud, at du ikke må slå ihjel,” siger Svend Andersen, professor i teologi ved Aarhus Universitet og tidligere næstformand for Det Etiske Råd.

Ole Johannes Hartling, tidligere formand for Det Etiske Råd og ledende overlæge ved Nuklearmedicinsk Afdeling på Vejle Sygehus, mener, at det primært er medierne, der holder kog i gryden:

”Jeg har endnu ikke oplevet et år, hvor emnet ikke på et eller andet tidspunkt kom på dagsordenen. Det skyldes naturligvis, at der vedbliver at være lidelse her i livet. Medierne fokuserer konstant på det, og ud fra enkelteksempler drøftes mulighederne for i det hele taget at komme om ved den. Og så dukker idéerne igen og igen op om at lovliggøre eutanasi.”

Ole Johannes Hartling tror dog også, at erfaringerne fra vores nabolande vil præge den danske debat:

”En anden grund til, at det vil komme på dagsordenen igen, er, at vi nu begynder at se hældningen på den glidebane, som mange har advaret imod. Flere og flere initiativer dækkes ind under den idé, at det da ikke kan være meningen, at der skal være lidelse, og mere og mere bliver inkluderet i begrebet lidelse som for eksempel, at vi ældes, og vores sanser og evner svækkes.”

Peder Winkel Agger, tidligere formand for Det Etiske Råd og professor emeritus ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring ved Roskilde Universitet, mener, at de konstante udviklinger i lægevidenskaben og de teknologiske muligheder gør aktiv dødshjælp til et konstant emne:

”De etiske dilemmaer og debatten om aktiv dødshjælp vil også banke på i 2015, for selvom vi bliver bedre til at holde liv i os selv, er spørgsmålet, om det altid er det rigtige at gøre.”

Det Etiske Råds nuværende formand, Jacob Birkler, håber på ”en åben debat”:

”Eutanasi vil utvivlsomt være til debat i 2015. Det skyldes ikke mindst, at døden angår os alle, og at vi alle lever med en forståelse for og erfaring med det værdige og uværdige liv. Jeg håber på en åben debat herom,” skriver han i en mail.