Organisationer: Overgreb på børn bør altid kunne straffes

"Der er ikke nogen udløbsdato på et overgreb", siger Lisbeth Zornig, der selv blev krænket som barn. Foto: Scanpix

Forældelsesfrist i sager om misbrug af børn skal fjernes, mener organisationer blandt andet på baggrund af en fars offentlige beskrivelse af et overgreb

En tilståelsessag. Sådan karakteriserer flere eksperter indholdet i en kronik offentliggjort i dagbladet Politiken sidste weekend. I kronikken fortæller forfatteren Kim Leines far, Kjeld Munch Rasmussen, at han ved to lejligheder har forgrebet sig på sin dengang 16 år gamle søn. Manden vil imidlertid aldrig kunne retsforfølges, da forældelsesfristen for at straffe forbrydelsen for længst er overskredet.

Sagen har på ny givet anledning til debat om afskaffelse af forældelsesfristen i sager om overgreb mod børn, lyder det fra flere organisationer.

”Mulighederne for at efterforske er blevet bedre, fordi der i dag ofte findes et betydeligt billed- og videomateriale. Derfor finder vi det naturligt, at man helt fjerner fristen,” siger psykolog i Red Barnet Kuno Sørensen.

Samme besked kommer fra Huset Zornig: ”Det er afgørende for ofrenes retsfølelse, at der ikke er nogen udløbsdato på et overgreb,” siger sifter Lisbeth Zornig.

Norge fjernede forældelsesfristen i juli i år, men herhjemme er politikerne mere skeptiske. Dansk Folkeparti fremsatte i februar 2013 forslag om afskaffelse, men det blev ikke vedtaget, og processen var ”som at slå ned i en dyne”, siger Peter Skaarup:

”Jeg forstår simpelthen ikke, at de andre partier ikke bakker op. Forældelsesfristen er utidssvarende. Der kan gå lang tid, fra man bliver udsat for et overgreb, til man bliver bevidst om, hvad der skete. Børn, der er blevet udsat for et seksuelt overgreb, bliver pint og plaget med det resten af livet, og derfor er det dybt utilfredsstillende, at deres gerningsmænd ikke kan retsforfølges.”

Fra både Socialdemokraternes Trine Bramsen og Venstres Karsten Nonbo lyder det også i dag, at de ikke tror på en afskaffelse. Bekymringen er, at den stik mod hensigten kan føre til yderligere frustration hos ofrene, fordi det er sværere at føre gamle sager til doms.

I forbindelse med den konkrete sag om forfatteren Kim Leine siger Venstres Karsten Nonbo:

”Det er jo også kun, fordi sager er forældet, at de (krænkerne, red.) går ud og indrømmer overgreb. Hvis du dropper forældelsesfristen, så får du ikke indrømmelser, og så får parterne ikke mulighed for forsoning.”

Selv har den ufrivillige hoveperson i Politikens kronik, forfatter Kim Leine, ikke ytret ønske om at retsforfølge sin far, men i spørgsmålet om forsoning mellem krænker og offer forholder han sig skeptisk. For nogle kan et retsligt efterspil derfor være den eneste måde at føle oprejsning og finde fred på.

”De skal ikke spilde et liv på at vente på forsoningen. Den kommer ikke. Og det bliver meget tydeligt, når vi hører krænkernes egne stemmer. Når de folder deres versioner ud, forstår vi alle, hvor fuldstændig uden for rækkevidde, de er,” siger Kim Leine.

FAKTA

Så længe kan krænkere straffes:

Forældelsesfristen på overgreb mod børn afhænger af overgrebets karakter og barnets alder. Voldtægt af et barn under 12 år udløser den længste frist. Her kan gerningsmanden retsforfølges frem til den forurettede fylder 36 år.