Orlov ryger, når døende flyttes til hospice

Hospice Forum Danmark ønsker en lovændring, så plejeorloven også kommer til at omfatte pårørende til hospicepatienter. Foto: Tomas Bertelsen

Pårørende til døende kan gå på plejeorlov, så længe de passer personen hjemme. Men når den døende kommer på hospice, kan kommunen stoppe plejevederlaget øjeblikkeligt. Lovgivningen er forældet, mener hospiceforeninger

Den gennemsnitlige liggetid for en patient på et dansk hospice er knap tre uger. Alligevel skal pårørende på pleje-orlov tilbage på arbejde, lige så snart deres døende familiemedlem bliver flyttet fra hjemmet til et hospice.

”Det er helt urimeligt, at kommuner stopper pleje-orloven til pårørende, når deres uhelbredeligt syge familiemedlemmer indlægges på hospice. Det går ud over menneskeligheden. Det er usmageligt, at pårørende til døende skal tænke på økonomi og arbejdsmarked, mens de tager afsked med deres kære,” siger Birgitte Stejner Bülow, der er hospicechef på Svanevig Hospice på Lolland og formand for hospiceledergruppen.

Som pårørende har man ret til et plejevederlag af kommunen i seks måneder, når man passer sit døende familiemedlem hjemme. Men kommunerne er i deres gode ret til at stoppe vederlaget, når den døende bliver sendt på hospice, da servicelovens afsnit om plejeorlov kun omfatter pasning i hjemmet. Det er et udtryk for, at loven er forældet, mener Birgitte Stejner Bülow. Hun fortæller, at det er meget forskelligt, hvornår kommunerne vælger at stoppe plejevederlaget.

I nogle kommuner stopper vederlaget samme dag som indlæggelsen på hospicet, mens der i andre går alt fra to til fjorten dage.

”Men jeg kan tydeligt mærke en ændring, fra da jeg startede for fire-fem år siden til nu. I begyndelsen var kommunerne meget mere lempelige og lod vederlaget fortsætte de par uger, den døende var på hospicet. Nu får de pårørende på forhånd at vide af kommunen, at den dag, de indlægger deres familiemedlem på et hospice, så stopper plejeorloven. Derfor er der nogen, der helt vælger hospiceløsningen fra, mens andre bliver nødt til at sygemelde sig eller tage ferie for at kunne tilbringe den sidste tid med deres kære,” siger Birgitte Stejner Bülow.

Hos Hospice Forum Danmark deler man bekymringen. Her ønsker de en lovændring, så plejeorloven også kommer til at omfatte pårørende til hospicepatienter.

”Plejeorloven skal naturligvis forsætte, helt indtil personen dør. Døende mennesker kan ikke være tjent med, at man vælger hospiceløsningen fra, fordi de pårørende ikke har råd til at miste plejeorloven,” siger formand Tove Videbæk.

Socialminister Manu Sareen (R) skriver i en mail til Kristeligt Dagblad, at han vil kigge på, om der kan gøres mere for de pårørende til hospice-patiener:

”Jeg har allerede hen over sommerferien bedt mit ministerium om at se på, om der kan gøres yderligere, når det bliver nødvendigt med et hospiceophold. Det skylder vi dem, der står i nok en af de hårdeste tider i livet - når vi mister en af dem, vi holder af.”