Indføring

Hvad er blasfemi?

Blasfemi har lige fra kristendommens begyndelse været aktuel. Jesus selv beskyldes for blasfemi, da han hævder at være Guds søn og hænger på korset. Foto: stock.xchng.

I kristendommen forstås blasfemi som ytringer, der er fremsat med en hensigt om at forhåne Gud. I Danmark havde vi indtil 2017 en lov, der forbød blasfemi, men den 2. juni 2017 blev blasfemiparagraffen afskaffet

Blasfemi kommer af det græske ord blasphemia, som betyder ond tale eller bagtalelse. Ordet bliver brugt, når man ikke respekterer en gud eller en trosretning. Blasfemi betyder det samme som gudsbespottelse.

Blasfemi i kristendommen

I kristendommen forstås blasfemi som ytringer, der er fremsat med en hensigt om at forhåne Gud. Det kan for eksempel være, at man bruger eller sætter Guds navn lig med noget uden for kirkens rammer. Dertil kommer billedforbudet, når det handler om afgudsdyrkelse.

Læs mere om billedforbuddets historie i kristendommen her.

Blasfemi er ikke det samme som sakrilegium (handlinger imod troen) eller kætteri (påstå noget som afviger læresætninger). Blasfemi er som regel en ytring, som behandler det hellige uden respekt.

Eksempler på blasfemi

Blasfemi har lige fra kristendommens begyndelse været aktuel. Jesus selv beskyldes for blasfemi, da han hævder at være Guds søn og hænger på korset. (Markusevangeliet kap. 15,v.29)

Et af de ældste billeder af Jesus er blasfemisk. Det er fra det 2.århundrede og stammer fra Avertinerhøjen i Rom.

Billedet viser en mand, som tilbeder et æsel, som hænger på et kors, og teksten siger: Alexamenos tilbeder sin Gud.

I nyere tid har mange former for billeder af Jesus været anklaget for blasfemi.

For eksempel den omstridte reklame for modetøj, hvor Leonardo Da Vincis billede "Den sidste nadver" er skabelon for et billede af kvinder i modetøj.

I 2003 var der i Danmark en stor debat om et sandaler fra Kvickly, som havde et billede af Jesus trykt i bunden.

Straffelovens §140: Blasfemiparagraffen

I Danmark havde vi indtil 2017 en lov, der forbød blasfemi, men den 2. juni 2017 blev blasfemiparagraffen afskaffet. I paragraffen stod der:

"Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudedyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil fire måneder."

Paragraffen blev indført i 1866. Tidligere bestemmelser imod blasfemi udlagde handlingen som en "forbrydelse imod Gud", der kunne medføre dødsstraf. Bestemmelsen fra 1866 og fremefter sigter imod offentlig forhånelse, og er som sådan blevet betegnet som en "forbrydelse imod den religiøse følelse."

I 2003 blev Kvickly anmeldt for at have solgt sandaler med motiver af Jomfru Maria og Jesus. Der blev ikke rejst tiltale. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix