Torsdag 23.02.2012

Alle artikler fra denne dag.

Når omsorgen er for dyr i sundhedsvæsenet

Effektivisering fylder så meget på sygehusene og plejehjemmene, at de ældre og socialt udsatte ofte lades i stikken. Der er ikke længere tid og overskud til at behandle alle lige. Og det er et stort etisk problem, mener flere fagfolk

Der er masser af varme hænder

Bent Hansen, formand for Danske ­Regioner, mener, at ældre har fået forbedrede behandlingsmuligheder

Børns optagelser af forældres overgreb hjælper

Kun få forældre bliver dømt for overgreb mod børn. Men optager børnene overgrebene på en mobiltelefon, kan mange hjælpes og flere forældre dømmes, vurderer politiet og advokat. Derfor er det en god ide, når de sociale myndigheder ikke er bedre til at hjælpe børnene, mener ekspert

Voldsstraffe er blevet længere

Det er imidlertid ikke unormalt, at dømte efter et par år kan få lov at forlade fængslet for at gå på arbejde

Næstekærlighed har trange kår på hospitalerne

Der er opstået et A- og et B-hold i sundhedsvæsenet. Den kristne etik om, at alle har ret til samme hjælp, er erstattet af en nytteetik, hvor man behandler og yder omsorg, hvis det kan betale sig. Sådan lyder det fra fagfolk. Formanden for Danske Regioner afviser kritikken