Aktiv dødshjælp

I Danmark er det ulovligt at yde aktiv dødshjælp, selvom emnet ofte bliver heftigt debatteret. Men hvem bestemmer over et menneskes liv? Hvad er ubærlig lidelse, og hvor langt skal vi gå for at lindre den? Hvad siger politikerne, sundhedspersonalet, de døende og de pårørende?
Hvornår er det ubærligt at leve? Bør man kunne lindre lidelse med døden? Der er mange etiske nuancer i spørgsmålet om aktiv dødshjælp, som endnu er ulovligt her i Danmark. Ritzau Scanpix/Iris
1. Hvad er aktiv dødshjælp?

Aktiv dødshjælp kaldes også medlidenhedsdrab eller eutanasi, og som navnet antyder, dækker det over, at man er medvirkende til, at et andet menneske dør.
Aktiv dødshjælp er lovligt i blandt andet Holland og Belgien. Her er ydes det alene til uhelbredeligt syge, og det sker ved en overdosis af et stærkt lægemiddel.

Aktiv dødshjælp er ulovligt i Danmark. Ifølge straffelovens §239 lyder det, at den, som dræber en anden efter den andens ønske, straffes med fængsel indtil 3 år eller hæfte i minimum 60 dage. 

Hvem skal bestemme over vores død?

Et flertal af danskerne mener, at det skal være lovligt at få hjælp til at dø, hvis man er uhelbredeligt syg. Men politikerne siger nej. Centralt i diskussionen om for og imod står begreber som lidelse, værdighed og selvbestemmelse

Vigtigt at vide om aktiv dødshjælp

Hvad betyder aktiv og passiv dødshjælp egentlig. Og hvilke lande i verden har lovliggjort aktiv dødshjælp? Få svarene her

De etiske dilemmaer ved aktiv dødshjælp

Aktiv dødshjælp er en central og tilbagevendende diskussion i samfundsdebatten. For mange religiøse er det et vigtigt emne, der netop berører afgørende syn på lidelse, værdighed og barmhjertighed

2. Assisteret selvmord

Ved assisteret selvmord er det patienten selv, der tager sit eget liv. Men vedkommende får hjælp til det, for eksempel ved at en læge udskriver dødbringende medicin. Det er lovligt i blandt andet Schweiz og visse stater i USA.

Assisteret selvmord er ulovligt i Danmark ifølge §240 i Straffeloven.

3. Passiv dødshjælp

Passiv dødshjælp er når en uundgåeligt døende patient benytter sig af sin ret til at fravælge en behandling, der kun vil kunne udskyde døden. Efter samme lov kan en patient modtage nødvendige smertestillende midler, selvom de fremskynder dødstidspunktet. En læge eller en anden sundhedsperson kan desuden undlade at påbegynde eller fortsætte en livsforlængende behandling af uundgåeligt døende patienter, der ikke længere er i stand til at bruge deres selvbestemmelsesret.

Passiv dødshjælp er ikke ulovligt i Danmark.

4. Legalisering af aktiv dødshjælp
Video

Det mener partierne om aktiv dødshjælp

Skal aktiv dødshjælp i Danmark legaliseres? Læs her, hvordan de forskellige partier ser på det etiske dilemma

Stort flertal af danskerne vil legalisere dødshjælp

Ny undersøgelse viser, at et stort flertal af danskerne vil fjerne forbud mod aktiv dødshjælp. Mange mangler viden om smertelindring, lyder det fra læger, hvor flertal vil fastholde forbud

Ville du købe en dødspille?

Formanden for Det Etiske Råd stiller spørgsmålet: Ville du købe en dødspille?

 
5. Her er aktiv dødshjælp tilladt

 

6. Personlige beretninger
Aktiv dødshjælp

Carolines mor valgte aktiv dødshjælp: Jeg følte, at jeg svigtede

Caroline Meelhuysen følte skyld, da hendes mor valgte at dø ved aktiv dødshjælp. Men døden var også fyldt med kærlighed, fortrolighed og en chance for at tage afsked, fortæller den hollandske kvinde otte måneder efter, at hun sagde farvel til sin mor

Interview

Eutanasi-læge: Jeg føler, at jeg dræber et menneske

Marianne Dees lukker af for sine følelser, når hun giver aktiv dødshjælp, og hun vil ikke selv dø på den måde. Alligevel kæmper hun for, at også psykisk syge og livstrætte ældre skal have lov at dø med hjælp fra lægen i Holland. Hvorfor?

Jane vil dø, men kan ikke få slukket for sin respirator

For to et halvt år siden sagde en ung muskelsvindsramt kvinde noget modvilligt ja til at komme i respirator. Lige siden har hun fortrudt sin beslutning og vil i dag gerne have stoppet maskineriet, der holder hende i live. Men hun kan ikke finde en læge, der vil gøre det, siger hun

7. Seneste artikler
Reportage

Anklager: Svend Lings er drevet af en ideologisk kamp for dødshjælp

Samfundet bør sende et kraftigt signal og idømme den 77-årige tidligere overlæge Svend Lings et års ubetinget fængsel for at rådgive uhelbredeligt syge om selvmord, siger anklager i Højesteret. Svend Lings’ forsvarer fastholder, at den tidligere overlæge ikke har medvirket til selvmord

Video

Det mener partierne om aktiv dødshjælp

Skal aktiv dødshjælp i Danmark legaliseres? Læs her, hvordan de forskellige partier ser på det etiske dilemma

Kronik

Sognepræst: Aktiv dødshjælp burde handle om hjælp til den døende

Det synes mere og mere fremherskende i debatten, at muligheden for aktiv dødshjælp er et løft for humaniteten i vores samfund. Men er det det? Går man argumenterne efter i sømmene, hænger de ikke helt sammen, mener sognepræst Henrik Højlund

Lægeforeningen vil rydde op i etikken: Sagen om Svend Lings er det første skridt

Som den første læge siden Anden Verdenskrig risikerer Svend Lings eksklusion fra Lægeforeningen for sin mulige medvirken til selvmord. Men han bliver muligvis ikke den sidste: Lægeforeningen har ændret regler, så kollegerne oftere kan vise deres mishag ved uetisk opførsel, siger formand

Se flere