Canadas højesteret blåstempler assisteret selvmord

Canada vil gøre det tilladt at få og tilbyde aktiv dødshjælp. Modelfoto

Canadas højesteret omstøder forbud mod assisteret selvmord

Uhelbredeligt syge og lidende canadiere skal have bedre kontrol over, hvordan de vil dø. Det mener de ni dommere i Canadas højesteret, der i dag enstemmigt valgte at omstøde landets forbud mod assisteret selvmord med henvisning til dødssyge menneskers ret til værdighed og selvbestemmelse.

Ifølge den kontroversielle og historiske dom er forbuddet ”ubarmhjertigt” og krænker borgernes forfatningssikrede ret til liv, frihed og personlig sikkerhed. 

Højesteret i Ottawa giver nu det canadiske parlament et år til at omstøde forbuddet og vedtage ny lovgivning, der anerkender voksne, uhelbredeligt syge og mentalt kompetente menneskers ret til at søge lægehjælp for at bringe en afslutning på ”ubærlig” lidelse.

Dommen lægger op til, at patienter eksempelvis kan bede om at få udskrevet dødelige doser medicin eller nægte at modtage sondemad, men læger må ikke deltage aktivt i selve dødshandlingen. Sagen, der ligger til baggrund for højesteretsafgørelsen, blev bragt for domstolen af de pårørende til to nu afdøde kvinder, Gloria Taylor og Kay Carter, der begge led af en uhelbredelig rygmarvssygdom og forgæves forsøgte at få hjælp til at afslutte deres liv i Canada.

Den canadiske regering argumenterede for, at det er nødvendigt med et bredt forbud mod assisteret selvmord for at beskytte sårbare mennesker og forfægte værdien af syge og fysisk handikappede menneskers liv.

Fredagens afgørelse kommer 22 år efter, at samme domstol i en lignende sag i 1993 afgjorde, at staten havde ret til at forbyde assisteret selvmord med det formål at beskytte ”livets ukrænkelighed”. Afgørelsen har længe været ventet med spænding i Canada og blandt aktivister i resten af verden, hvor den såkaldte ”ret til at dø”-bevægelse er voksende. Assisteret selvmord er i dag tilladt i Schweiz, Tyskland, Albanien, Colombia, Japan og de amerikanske delstater Washington, Oregon, New Mexico, Vermont og Montana. Mindst fire andre delstater – Californien, Maryland, New York og Colorado – overvejer også at lovliggøre lægeassisteret selvmord. Aktiv dødshjælp, også kaldet eutanasi, er lovligt i Holland, Belgien og Luxemburg.

I Danmark er emnet imidlertid sjældent på den politiske dagsorden, og blåstemplingen af assisteret selvmord i Canada og andre dele af verden vil næppe ændre på dette, vurderer professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Christoffer Green-Henriksen, der har forsket i moralpolitik i Danmark.

”De danske folketingspolitikere oplever meget lidt pres fra stærke nationale interessegrupper eller fra befolkningen for at forholde sig til spørgsmålet. I de lande, hvor assisteret selvmord eller aktiv dødshjælp er slået igennem, har debatten været en typisk klassisk højre-venstre værdikonflikt, hvor religiøse og sekulære interesser har stået over for hinanden. Men i Danmark er samtlige partier så sekulære, at der ingen religiøs eller værdipolitisk modsætning er, og ingen ønsker at drive politik på spørgsmålet om aktiv dødshjælp,” forklarer han.

Retten til at dø-debatten kredser om spørgsmål om værdighed, frihed og livets ukrænkelighed, og den har været en af de mest stormfulde etiske konflikter i Canada i nyere tid. Blandt modstanderne af assisteret selvmord er den katolske kirke, der fremfører, at det er en etisk faldgrube og devaluerer det menneskelige liv.

Ifølge den canadiske avis Globe and Mail er fredagens dom en af de vigtigste, som landets højesteret nogensinde har udstedt.

”I kraft af dens direkte indflydelse på, hvordan staten tillader borgerne at dø, kan den være blandt de i domstolens 140 år lange historie, der mest direkte og kraftfuldt berør canadiernes liv,” skriver retsreporteren Sean Fine.

Ifølge flere nylige meningsmålinger bakker et stort flertal af canadierne op om uhelbredeligt syge menneskers ret til assisteret selvmord. I Danmark viste en undersøgelse fra Palliativt Videnscenter og TrygFonden i 2013, at 71 procent af danskerne mener, at det skal være muligt at yde aktiv dødshjælp til samtykkende voksne med en livstruende sygdom.