Aktiv dødshjælp

I Danmark er det ulovligt at yde aktiv dødshjælp, selvom emnet ofte bliver heftigt debatteret. Men hvem bestemmer over et menneskes liv? Hvad er ubærlig lidelse, og hvor langt skal vi gå for at lindre den? Hvad siger politikerne, sundhedspersonalet, de døende og de pårørende?
1. Hvad er aktiv dødshjælp?

Hvem skal bestemme over vores død?

Et flertal af danskerne mener, at det skal være lovligt at få hjælp til at dø, hvis man er uhelbredeligt syg. Men politikerne siger nej. Centralt i diskussionen om for og imod står begreber som lidelse, værdighed og selvbestemmelse

Vigtigt at vide om aktiv dødshjælp

Hvad betyder aktiv og passiv dødshjælp egentlig. Og hvilke lande i verden har lovliggjort aktiv dødshjælp? Få svarene her

De etiske dilemmaer ved aktiv dødshjælp

Aktiv dødshjælp er en central og tilbagevendende diskussion i samfundsdebatten. For mange religiøse er det et vigtigt emne, der netop berører afgørende syn på lidelse, værdighed og barmhjertighed

2. Assisteret selvmord
3. Passiv dødshjælp
4. Legalisering af aktiv dødshjælp

Ville du købe en dødspille?

Formanden for Det Etiske Råd stiller spørgsmålet: Ville du købe en dødspille?

5. Her er aktiv dødshjælp tilladt
6. Personlige beretninger
7. Seneste artikler