Aktiv dødshjælp

Indholdsfortegnelse

Her på siden sætter vi fokus på aktiv dødshjælp.Vi går tæt på dødshjælpen herhjemme og i de lande, der har lovliggjort den.
Og vi følger nogle af de mennesker, som ønsker hjælp til at dø.

Kjeld Rasmussen rejste til Schweitz for at tage sit eget liv. Kristeligt Dagblad var med på rejsen.

1. Introduktion

Et flertal af danskerne vil have dødshjælp gjort lovlig, men de fleste politikere siger nej – endnu.

Men hvad er ubærlig lidelse, og hvor langt skal vi gå for at lindre den? Hvad siger politikerne, sundhedspersonalet, de døende og de pårørende?

Vi går tæt på dødshjælpen herhjemme og i de lande, der har lovliggjort den. Og følger nogle af de mennesker, som ønsker hjælp til at dø.

1. 1. Personlige beretninger

En enkeltbillet til Zürich

specialhistorie

For to år siden besluttede Kjeld Rasmussen at få hjælp til selvmord på en klinik i Schweiz. I...

2. Hvad siger loven?

2. 1. Udland

Disse lande tillader eller har tilladt aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord
Før musen hen over kortet

3. Det mener politikerne

Helt uenige om aktiv dødshjælp: Folket er for, politikerne imod

MED AFSTEMNING OG GRAFIK: For første gang har Kristeligt Dagblad kontaktet samtlige...

4. Det mener befolkningen

Danskerne ønsker aktiv dødshjælp legaliseret

MED GRAFIK Et flertal af danskerne mener ifølge en ny måling, at det bør være lovligt at yde aktiv...

5. Hvem skal bestemme?

6. Debat

6. 1. For og imod

Skal vi tillade aktiv dødshjælp i Danmark?

Poul Jaszczak er overlæge ved Herlev Hospital og formand for Lægeforeningens etiske udvalg. Det er imod hans over-bevisning både som læge og som menneske at slå andre ihjel. Claus Lund, ledende overlæge på anæstesi- og intensivafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital, mener, man skal respektere menneskets ret til at bestemme både over sit eget liv og sin egen død

6. 2. Det Etiske Råd mener

Derfor er Det Etiske Råd imod

Det Etiske Råd kom sidst med en udtalelse om aktiv dødshjælp i 2012. I modsætning til rådets seneste samlede udtalelse om aktiv dødshjælp fra 2003 er medlemmerne denne gang ikke enige. Et mindretal på to af 17 medlemmer mener, at det i sjældne tilfælde kan accepteres at hjælpe håbløst syge mennesker med at afslutte livet, og at der derfor bør iværksættes en gennemgribende udredning, som skal undersøge erfaringer fra udlandet og opstille modeller for en lovændring. Derudover mener fem medlemmer, at det under helt særlige omstændigheder kan være menneskeligt påkrævet at yde aktiv dødshjælp. Men de afviser til gengæld, at disse sjældne tilfælde retfærdiggør en ændring af loven.

Flertal i Det Etiske Råd står fast på at afvise aktiv dødshjælp

Døende skal have bedre hjælp, men loven skal ikke ændres, siger flertal i Det Etiske Råd Råd i ny...

Medlem af etisk råd: Ufølsomt at se aktiv dødshjælp som noget kriminelt

Aktiv dødshjælp kan være en såre human og forståelig handling, selvom det ligger i en etisk gråzone...

6. 3. Kristeligt Dagblad mener

Svaret på smerten er ikke dødshjælp

Et civiliseret samfund prøver at fjerne lidelserne, ikke de lidende

6. 4. Hvad mener du?

Hvad mener du?

Mener du, aktiv dødshjælp bør være lovligt?

Dilemma: Hvis dødspillen fandtes

Hvad ville du gøre?

Hvis der fandtes en dødspille, ville du så købe den?

6. 5. Video

7. Tværreligiøst set

7. 1. Kristendom

Den 32-årige stuepige, der angiveligt er blevet udsat for et seksuelt overgreb af IMF-chefen Dominique ...

Hollands præster: Det er folks eget valg, om de vil have aktiv dødshjælp

Selvom det ifølge kristendommen er forkert at tage et andet menneskes liv, accepterer de fleste protestanter og katolikker i Holland i nogen grad aktiv dødshjælp, påpeger hollandske teologer

Hvad siger kristendommen om aktiv dødshjælp?

Hvis mennesket udøver aktiv dødshjælp, er det i virkeligheden et oprør mod dets gudgivne plads,...

Vatikanet: Man skal altid forsøge at holde patienten i live

Er passiv dødshjælp i orden?

Kristen tro taler altid for livet og imod døden, skriver teolog Johanne Stubbe Teglbjærg i...

8. Læs mere

8. 1. Links

8. 2. Artikler

Denne temaside er redigeret af Kim Schou