Aktiv dødshjælp

Når et menneske bliver ramt af uhelbredelig sygdom og bliver så dårlig, at han/hun måske ikke længere finder det værdigt at leve, kan ønsket om at kunne komme herfra ved egen eller andres hånd opstå. Her i Danmark er det ulovligt at yde aktiv dødshjælp, selvom emnet ofte bliver heftigt debatteret. Læs herunder et udvalg af Kristeligt Dagblads artikler om aktiv dødshjælp. Mød politikerne, lægerne, de døende og de pårørende.
Hvornår er det ubærligt at leve? Bør man kunne lindre lidelse med døden? Der er mange etiske nuancer i spørgsmålet om aktiv dødshjælp, som endnu er ulovligt her i Danmark. Ritzau Scanpix/Iris
1. Hvad er aktiv dødshjælp?

Aktiv dødshjælp er ulovligt i Danmark. Ifølge straffelovens §239 lyder det, at den, som dræber en anden efter den andens ønske, straffes med fængsel indtil 3 år eller hæfte i minimum 60 dage. 

Et flertal af danskerne vil have dødshjælp lovliggjort, men de fleste politikere siger endnu nej.

Men hvad er ubærlig lidelse, og hvor langt skal vi gå for at lindre den? Hvad siger politikerne, sundhedspersonalet, de døende og de pårørende?

Vi går tæt på dødshjælpen og følger mennesker, som ønsker hjælp til at dø. Mød eksempelvis Kjeld Rasmussen, som rejste til Schweiz for at tage sit eget liv. Kristeligt Dagblad var med på rejsen.

2. Hvad er aktiv dødshjælp?
3. Assisteret og passiv dødshjælp


Ved assisteret selvmord er det patienten selv, der tager sit eget liv. Men vedkommende får hjælp til det, for eksempel ved at en læge udskriver dødbringende medicin. Det er lovligt i blandt andet Schweiz og visse stater i USA.

Assisteret selvmord er ulovligt i Danmark ifølge §240 i Straffeloven.

Passiv dødshjælp er når en uundgåeligt døende patient benytter sig af sin ret til at fravælge en behandling, der kun vil kunne udskyde døden.
Efter samme lov kan en patient modtage nødvendige smertestillende midler, selvom de fremskynder dødstidspunktet. En læge eller en anden sundhedsperson kan desuden undlade at påbegynde eller fortsætte en livsforlængende behandling af uundgåeligt døende patienter, der ikke længere er i stand til at bruge deres selvbestemmelsesret.

Passiv dødshjælp er ikke ulovligt i Danmark.
 

4. Personlige beretninger
Specialhistorie

En enkeltbillet til Zürich

For to år siden besluttede Kjeld Rasmussen at få hjælp til selvmord på en klinik i Schweiz. I slutningen af maj 2013 tog han ud på sit livs sidste rejse

Aktiv dødshjælp

Carolines mor valgte aktiv dødshjælp: Jeg følte, at jeg svigtede

Caroline Meelhuysen følte skyld, da hendes mor valgte at dø ved aktiv dødshjælp. Men døden var også fyldt med kærlighed, fortrolighed og en chance for at tage afsked, fortæller den hollandske kvinde otte måneder efter, at hun sagde farvel til sin mor

Interview

Eutanasi-læge: Jeg føler, at jeg dræber et menneske

Marianne Dees lukker af for sine følelser, når hun giver aktiv dødshjælp, og hun vil ikke selv dø på den måde. Alligevel kæmper hun for, at også psykisk syge og livstrætte ældre skal have lov at dø med hjælp fra lægen i Holland. Hvorfor?

Jane vil dø, men kan ikke få slukket for sin respirator

For to et halvt år siden sagde en ung muskelsvindsramt kvinde noget modvilligt ja til at komme i respirator. Lige siden har hun fortrudt sin beslutning og vil i dag gerne have stoppet maskineriet, der holder hende i live. Men hun kan ikke finde en læge, der vil gøre det, siger hun

5. For eller imod aktiv dødshjælp?

Hvem skal bestemme over vores død?

Et flertal af danskerne mener, at det skal være lovligt at få hjælp til at dø, hvis man er uhelbredeligt syg. Men politikerne siger nej. Centralt i diskussionen om for og imod står begreber som lidelse, værdighed og selvbestemmelse

6. Det mener politikerne om aktiv dødshjælp
Værdiundersøgelse

Det mener partierne om aktiv dødshjælp

Skal aktiv dødshjælp legaliseres i Danmark? Læs her, hvad de forskellige partier mener om aktiv dødshjælp

7. Det mener kirken og præsterne om aktiv dødshjælp
8. Det mener de sundhedsfaglige om aktiv dødshjælp

Læger siger massivt nej til aktiv dødshjælp

Professionelle i det danske sundhedsvæsen ser helt anderledes på aktiv dødshjælp end befolkningen. 8 ud af 10 læger er modstandere af en legalisering af aktiv dødshjælp, viser stor undersøgelse af lægers etiske holdninger. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil øge fokus på den palliative behandling

Debat

Palliationssygeplejerske: Aktiv dødshjælp er svigt, ikke udfrielse

Aktiv dødshjælp er for mig også et enormt svigt over for mennesker, som står ansigt til ansigt med deres livs sværeste krise. At sige til dem, at man vil følge et ønske om aktiv dødshjælp, er det samme som at efterlade dem i stor ensomhed. Det er en måde at bekræfte dem i, at situationen er uværdig, og at de blot er til besvær, skriver palliationssygeplejerske Lisbeth Arbøl.

Læge har lovforslag om aktiv dødshjælp klar

I en ny bog fremlægger speciallægen Svend Lings sit bud på en lov om aktiv dødshjælp. Forældre skal også have retten til at vælge døden på vegne af deres børn, mener han

9. Det mener Det Etiske Råd om aktiv dødshjælp
10. Det mener danskerne om aktiv dødshjælp

Stort flertal af danskerne vil legalisere dødshjælp

Ny undersøgelse viser, at et stort flertal af danskerne vil fjerne forbud mod aktiv dødshjælp. Mange mangler viden om smertelindring, lyder det fra læger, hvor flertal vil fastholde forbud

Klik dig rundt og se svarene
 
11. Hvad mener du om aktiv dødshjælp?


Spørgsmålet om aktiv dødshjælp er etisk kontroversielt. Nogle mener, at en læge skal kunne hjælpe en patient til at dø, hvis patienten lider meget alvorligt og derfor beder lægen om det. Andre mener ikke, det skal være lovligt eller gøres til en del af lægegerningen.

Hvad mener du?
 

Ville du købe en dødspille?

Formanden for Det Etiske Råd stiller spørgsmålet: Ville du købe en dødspille?

12. Her er aktiv dødshjælp tilladt
Brug musen til at se flere detaljer

 

13. Tværreligiøst set
Aktiv Dødshjælp

Hvordan ser religionerne på aktiv dødshjælp?

Kristne Dan Månsson, muslimske Safia Aoude og buddhistiske Linda Clod Præstholm svarer, at aktiv dødshjælp ikke er en god vej ud af lidelse og sygdom for troende

Ikke-troende læger er hurtigst til at give dødshjælp

Religion har stor indflydelse på, hvorvidt læger vil deltage i livsafsluttende behandlinger. Mine patienter skal vide, at jeg er på livets side, fastslår kristen læge

Manifest: Ja til aktiv livshjælp - nej til aktiv dødshjælp

Ja til aktiv livshjælp indtil døden – nej til aktiv dødshjælp, skriver 30 toneangivende danskere, heriblandt repræsentanter fra de store religioner, blandt andre tidligere overrabinner Bent Lexner, biskop Henrik Stubkjær og formand for Det Islamiske Trossamfund Hassan Neffaa. Læs erklæringen her

14. Seneste artikler
Kronik

Sognepræst: Aktiv dødshjælp burde handle om hjælp til den døende

Det synes mere og mere fremherskende i debatten, at muligheden for aktiv dødshjælp er et løft for humaniteten i vores samfund. Men er det det? Går man argumenterne efter i sømmene, hænger de ikke helt sammen, mener sognepræst Henrik Højlund

Lægeforeningen vil rydde op i etikken: Sagen om Svend Lings er det første skridt

Som den første læge siden Anden Verdenskrig risikerer Svend Lings eksklusion fra Lægeforeningen for sin mulige medvirken til selvmord. Men han bliver muligvis ikke den sidste: Lægeforeningen har ændret regler, så kollegerne oftere kan vise deres mishag ved uetisk opførsel, siger formand

Se flere