Skal vi tillade aktiv dødshjælp i Danmark?

Poul Jaszczak er overlæge ved Herlev Hospital og formand for Lægeforeningens etiske udvalg. Det er imod hans over-bevisning både som læge og som menneske at slå andre ihjel. Claus Lund, ledende overlæge på anæstesi- og intensivafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital, mener, man skal respektere menneskets ret til at bestemme både over sit eget liv og sin egen død

Nej,mener Poul Jaszczak

Hvorfor skal vi ikke have aktiv dødshjælp i Danmark?

Jeg mener ikke, at man har lov til, hverken som enkeltperson eller som professionel, at tage livet af andre mennesker. Læger har oven i købet en særlig forpligtelse, fordi vi har lovet at bruge alle vores evner på at hjælpe og lindre.

Kan det ikke være hjælp og lindring at yde hjælp til at dø?

Nej det er kynisk, brutalt og iskoldt at eliminere et problem. Jeg kan godt forstå mennesker, som er bekymrede og frygter, at de ikke vil få den rigtige behandling. Men vi løser ikke problemet ved at slå dem ihjel. Vi skal hjælpe mennesker med lindring i deres sidste svære stund. Og kan vi ikke det for nuværende, må vi blive bedre til det.

Hvad kan vi gøre anderledes for at mindske ønsket om aktiv dødshjælp?

Vi kan gøre alt, hvad der er nødvendigt, for at patienter med alvorlig sygdom har tillid til, at vi står ved siden af dem og gør, hvad vi kan for at lindre.

Undersøgelser har for nylig vist, at 71 procent af danskerne ønsker aktiv dødshjælp. Hvad siger du til det?

Det er jeg ked af, for det betyder, at de har mistillid til mig som læge. Hvis folk ikke vil leve, må de lade være med det, men de skal ikke forvente, at jeg skal hjælpe dem. Livet skal man bevare og leve fuldt ud til enden.

Der findes også læger, der er for aktiv dødshjælp. Hvorfor ikke give dem lov til at udføre det?

Fordi det rokker fundamentalt ved mit retsbegreb og mit menneskesyn. Ingen i et samfund skal have adkomst til at tage livet af andre. Og vores opgave som læger er at gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe, lindre og behandle sygdomme. Hvis det betyder, at medicinen, der lindrer, i sidste ende tager livet af de syge, så er det i orden. Men det er ud fra en intention om at lindre ikke slå ihjel.

LÆS OGSÅ:Hun drømmer om at dø

Hvad er alternativet til aktiv dødshjælp?

At vi vænner os til den uafvendelige omstændighed, at vi alle skal dø. Nogle af sygdom, andre af alderdom. Og at vi indstiller os på som mennesker, at vi har pligt til at være der for hinanden, når det sker.

Ja, mener Claus Lund

Hvad er din holdning til aktiv dødshjælp?

Min holdning er, at det bør man tillade, men det er naturligvis ikke ligetil.

Hvorfor?

Jeg går ind for, at et menneske selv kan bestemme over sit eget liv og dermed også over sin egen død. Man kan ikke værdsætte autonomien højt nok. Vi kan som læger i dag ikke skære i folk, tage deres organer ud eller noget som helst andet i sundhedsvæsnet, uden at patient eller pårørende giver lov. Men noget så simpelt som at man i en ekstremt presset og sindssygt pinefuld situation gerne vil bestemme, at man ønsker at dø, kan man som patient ikke få lov til. Jo, hvis man er frisk nok til at hoppe ud foran et tog og på den måde få en uværdig død. Men man kan ikke få professionel hjælp til det.

Hvad har formet din holdning?

Jeg har været anæstesilæge i over 30 år, og jeg har set mange patienter, som man ikke har kunnet smertelindre tilfredsstillende, som har uendeligt mange lidelser, og som ikke orker mere, men som er klare nok i hovedet til at træffe den her beslutning. Der er bare ingen hjælp at få. Det er fortvivlende, at de, der udtaler sig om aktiv dødshjælp i eksempelvis Det Etiske Råd, formentlig aldrig har set den slags patienter. Og selv hvis man læser på de etiske og moralske argumenter i forbindelse med aktiv dødshjælp, så findes der masser af argumenter både inden for pligtetikken og utilitarismen som åbner mulighed for aktiv dødshjælp. Visse filosoffer vil oven i købet hævde, at vi har moralsk pligt til at udfri mennesker, der lider, og som vi ikke kan gøre mere for.

Hvorfor er det ikke nok at lindre patienternes lidelse?

Det kan ikke altid lade sig gøre. Hvis man for eksempel giver patienter morfin i meget høje doser, vil nogen opleve, at morfin ikke virker. Smertetilstanden kan blive endnu værre, og det kan selv med andre stoffer være umuligt at lindre dem. Et alternativ kan være at lægge patienten til at sove i en nærmest bevidstløs tilstand.

Strider det ikke imod lægeløftet at yde hjælp til at dø?

Overhovedet ikke. I den hippokratiske lægeed står der, at man ikke må slå ihjel. Der står også, at lægen ikke må medvirke til fosterfordrivelse. Den er cirka 2500 år gammel. Og der er jo sket en del siden da. Der står ikke noget om dødshjælp i det danske lægeløfte. Til gengæld står der, at man skal lindre og være til for patienten.

Hvad mener borgerne i 12 europæiske lande om aktiv dødshjælp?