Hjemmeside lukker indsamling til dødshjælp

Den rige onkel kommer fra Kina. Ud af Den Afrikanske Unions 53 lande har Kina bilaterale handelsaftaler med 45. Det er svært at få øje på nogen grænse for, hvad Kina kan og ikke kan tillade sig i dets nuværende position, skriver Ida Routhe. På billedet ses Kinas vicepræsident, Xi Jinping, under et møde for det kinesisk-afrikanske samarbejde. Foto: Mads Nissen/ Denmark

Efter flere henvendelser om lovligheden i en omstridt indsamling til assisteret selvmord valgte folkene bag hjemmesiden caremaker.dk i går midlertidigt at lukke for donationerne til indsamlingen.

Vi har valgt at lukke indsamlingen midlertidigt, fordi der er en uafklaret juridisk udfordring i denne her indsamling. Det er klart, at vi ikke skal risikere, at vores donorer bliver retsforfulgt for at støtte en indsamling på vores side, forklarer direktør for caremaker.dk Søren Nørgaard.

Som beskrevet i Kristeligt Dagblad er indsamlingen oprettet af den 28-årige Christina Berg Gregersen, som vil indsamle 120.000 kroner, så hun kan betale for assisteret selvmord på en klinik i Schweiz, da hun er diagnosticeret med den uhelbredelige sygdom Huntingtons chorea.

LÆS OGSÅ: En værdig død vil være en lettelse

Strafferetsadvokat og medlem af Advokatrådet Sysette Vinding Kruse kan godt forstå, at folkene bag caremaker.dk nu har valgt at lukke indsamlingen. For i modsætning til en indsamling på Facebook eller en privatdrevet hjemmeside godkender caremaker.dk, hvilke indsamlinger, der kan lægges på hjemmesiden. Derfor bliver de også medansvarlige, hvis det viser sig, at sagen falder ind under straffelovens paragraf 240, der handler om medvirken til andres død, vurderer hun, men understreger samtidig, at det altid må bero på en konkret vurdering, hvorvidt der faktisk er tale om en overtrædelse af straffeloven:

Straffeloven er på mange måder så generel, at den ofte lader rigtig mange ting være op til fortolkning. I denne sag kommer man ind i et grænseområde, hvor det centrale er, om man kan sige, at nogen er så medvirkende til andres død, at de skal straffes, siger hun.

Sysette Vinding Kruse mener, at det er underordnet, om man giver et økonomisk bidrag eller står for siden bag indsamlingen, for i begge tilfælde er man vidende om, hvad formålet med og konsekvensen af handlingen er.

Omvendt risikerer spørgsmålet om, hvornår nogen kan siges at være medvirkende årsag til andres død, også at blive skruen uden ende, og det er da også noget, som domstolene vil have in mente i vurderingen af en eventuel sag, mener hun:

Det handler om, hvor langt ud man strækker spørgsmålet om, hvad medvirken til en andens død er. De færreste vil jo for eksempel mene, at en knivfabrikant er ansvarlig for, at nogle bliver stukket ned, selv om han er vidende om, at en kniv også kan anvendes til det formål, siger Sysette Vinding Kruse.