Helt uenige om aktiv dødshjælp: Folket er for, politikerne imod

En større andel af den danske befolkning - end af de danske politikere - går ind for aktiv dødshjælp (Modelfoto)

MED AFSTEMNING OG GRAFIK: For første gang har Kristeligt Dagblad kontaktet samtlige Folketingspolitikere og bedt dem tage stilling til dilemmaet om aktiv dødshjælp. Det viser sig, at politikerne er uenige med folket

Mens hele 71 procent af befolkningen mener, at aktiv dødshjælp bør legaliseres, er der ikke noget, der tyder på, at de danske folketingspolitikere vil efterkomme ønsket foreløbig.

Det er ikke tidligere blevet undersøgt, hvad de enkelte folketingsmedlemmer mener om emnet.

STORT TEMA: Aktiv dødshjælp

Derfor har Kristeligt Dagblad nu kortlagt holdningen blandt Folketingets 179 medlemmer til at legalisere aktiv dødshjælp. 130 har svaret. Af de 102, der ønskede at medvirke, svarer 61 procent nej, og 19 procent ja, mens 20 procent endnu ikke har taget stilling til spørgsmålet.

Selvom der ikke er tale om et flertal, er Flemming Schollaart, formand for Foreningen en Værdig Død, glædeligt overrasket over tallene. Han arbejder for at få indført aktiv dødshjælp i Danmark, som man kender det fra Holland, hvor det har været lovligt siden 2001.

Jeg har tidligere kun kendt til enkelte politiske fortalere for aktiv dødshjælp, så det glæder mig, at der stadig bliver mere åbenhed omkring det. Hvis jeg var politiker, ville jeg lytte til befolkningen. Hvis man lovliggør aktiv dødshjælp, tilgodeser man begge parter både ja- og nej-sigere. For man kan jo bare sige, at man ikke ønsker at benytte sig af det. Men så foreligger muligheden, siger Flemming Schollaart.

SKRIV: Aktiv dødshjælp: Har du haft dilemmaet inde på livet?

Chancen for at aktiv dødshjælp fremover bliver et større politisk emne i Danmark, er dog meget lille.

Det vurderer professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Christoffer Green-Henriksen, der har sammenlignet regerings-agendaer i blandt andet Danmark og Holland og forsket i moralpolitik i Danmark.

Aktiv dødshjælp er ikke en klassisk højre-venstre-problematik, hvor man som parti har mulighed for at differentiere sig fra modstanderne. Historisk er det en konflikt mellem religiøse og ikke-religiøse partier, men fordi samtlige danske partier er så sekulære, ønsker ingen at drive politik på det. Selvom danskerne siger, at de går ind for aktiv dødshjælp, mærker man heller ikke noget stort engagement fra befolkningens side. Der er ikke nogen interesseorganisation, der for alvor gør noget for at løbe døren til politikerne ind, som man har set det ske i stor stil i Holland, påpeger Christoffer Green-Henriksen.

LÆS OGSÅ: "Jeg vil så gerne leve, men jeg er nødsaget til at tage mit eget liv"

Leder af Palliativt Videncenter, kultursociolog Helle Timm mener dog, at politikerne bliver nødt til at tage befolkningens ønske alvorligt og tage diskussionen.

Vi har flere undersøgelser, der viser, at befolkningen har en helt anden åbenhed overfor det her og ser det som en reel mulighed. Der er åbenbart nogle dilemmaer imellem, hvordan vi lovgiver, og hvilke muligheder befolkningen ønsker. Jeg ser den høje andel af danskerne, som går ind for aktiv dødshjælp, som et ønske om en slags kattelem. Hvis de kommer i en ubærlig situation, vil de gerne have en mulighed for at få den stoppet, siger Helle Timm.

For nylig var medlemmerne af Folketingets Sundhedsudvalg på studietur i Holland. En af deltagerne var formand for udvalget Sophie Hæstorp Andersen (S), som synes, hun blev klogere på argumenterne og debatten. Hun er modstander af dødshjælp, men siger:

Det er et emne, der fylder rigtig meget, fordi vi alle sammen skal dø, og fordi vi lever i et samfund, hvor vi gerne vil have kontrol over vores liv og over, hvordan vi dør. Som mennesker er vi inderst inde bange for at føle afmagt, og der er rigtig mange, der frygter den sidste tid. Så det kræver, at vi som politikere bliver mere kvalificerede til at kunne forstå, hvilke tanker folk gør sig om livet og døden, siger Sophie Hæstorp Andersen.

LÆS OGSÅ: Går du ind for legalisering af dødshjælp?

Udvalget arbejder nu på at arrangere en høring om aktiv dødshjælp med eksperter fra ind- og udland.

Uenigheden mellem befolkning og politikere, hvad angår dødshjælp, er ikke udelukkende et dansk fænomen. Det viser en undersøgelse foretaget af Gallup International for Den Schweiziske Sammenslutning af Sundhedsadvokater (SMLA) i 2012.

I næsten samtlige 12 europæiske lande i undersøgelsen svarer mere end 70 procent, at det må være folks egen sag, om de vil leve eller dø. Men i ingen af disse lande har politikerne endnu efterkommet befolkningernes ønske om at indføre dødshjælp.

GRAFIK: DET MENER POLITIKERNE OM AKTIV DØDSHJÆLP OG ASSISTERET SELVMORD

<b></b><br />