FAKTA: Assisteret selvmord i Schweiz

Lov om assisteret selvmord i Schweiz kort fortalt

  • Ifølge en paragraf i straffeloven har assisteret selvmord været lovligt i Schweiz siden 1942, hvis det ikke sker for egen vindings skyld.


  • I 1990erne opstod flere frivillige organisationer, der yder hjælp til selvmord eller freitot, som tilhængeren kalder det direkte oversat betyder det fridød. Hjælpen består blandt andet i at skaffe medicinen. Til forskel fra aktiv dødshjælp, der udføres af en læge, er det patienten selv, der tager sit eget liv. Prisen for at få dødshjælp er afhængig af indtægt, men koster hos Dignitas 85.000 kroner.


  • For at ansøge om dødshjælp skal man være medlem af foreningen og betale et årligt kontingent.


  • EXIT har eksisteret siden 1990 og modtager kun schweiziske borgere. De har 65.000 medlemmer, modtager årligt 2000 ansøgninger om dødshjælp og ydede i 2012 dødshjælp til omkring 300.


  • Dignitas har eksisteret siden 1998 og modtager også borgere fra udlandet. Primært fra Tyskland og Storbritannien. Foreningen har 6600 medlemmer og ydede i 2012 dødshjælp omkring 200 gange.


  • Lifecircle er kun knap et år gammel. Foreningen oplyser ikke sit medlemstal, men har siden september ydet hjælp til til selvmord.