Dødshjælp griber om sig i Europa

I løbet af de godt 10 år, aktiv dødshjælp har været lovlig i Holland og Belgien, er antallet af patienter, der har modtaget aktiv dødshjælp - også kaldet eutanasi - steget markant.

Et stigende antal patienter dør som følge af aktiv dødshjælp i de lande i Europa, hvor aktiv dødshjælp er lovligt men det er presset for konstant at udvide rammerne, der for alvor bekymrer eksperter

I løbet af de godt 10 år, aktiv dødshjælp har været lovlig i Holland og Belgien, er antallet af patienter, der har modtaget aktiv dødshjælp også kaldet eutanasi steget markant.

I Holland døde 2123 mennesker i 2002 som følge af eutanasi. I 2011 var det steget til 3695 tilfælde. På samme måde i Belgien, hvor tallet er steget fra 235 personer i 2003 til 1133 personer i 2011. I begge lande er der stor opbakning til aktiv dødshjælp fra befolkningen.

LÆS OGSÅ: Alvorlig sygdom får ældre til at begå selvmord

Det, der bekymrer kritikere i begge lande, er dog ikke udelukkende de stigende tal, men også rammerne, der hele tiden udvides, og loven, der bliver tolket bredere.

I Holland lobbyer interesseorganisationer for at få lavet en selvmordspille, som alle skal have adgang til uden lægers indblanding, mens det i Belgien vakte furore, da en kvindelig anorektiker for nylig fik eutanasi. Hun var syg, men ikke døende.

Theo Boer er professor i etik ved Det Protestantiske Teologiske Universitet i Groningen og medlem af den protestantiske kirke i Holland. Han sidder i en af fem hollandske kontrolkomiteer, der sikrer, at loven er overholdt i tilfælde af, at en læge har ydet eutanasi. Han siger:

Eutanasi startede som en undtagelse, og det bør altid være en undtagelse at ende en patients liv. Nu er det pludselig på vej til at blive en patientret, og der opstår hele tiden nye diskussioner om, at flere bør have adgang til eutanasi. Folk, der er demente, trætte af at leve eller lider af ensomhed. På det punkt er vi mange, der begynder at synes, at det går for vidt.

Carine Brochier er projektmanager i den belgiske tænketank Institut for Europæisk Bioetik (IEB), som sidste år publicerede den stærkt kritiske rapport Eutanasi i Belgien: 10 år efter.

Lovens rammer bliver hele tiden overskredet og udvidet. I de 10 år er der ikke sat spørgsmålstegn ved et eneste tilfælde af aktiv dødshjælp. Ikke en eneste læge har været for retten. Vi er ganske vist dygtige i Belgien, men er vi så dygtige? Der er ingen politisk vilje til at fordømme eutanasi. Snarere tværtimod. Det er en dør, der står fuldstændig åben, siger hun.

Carine Brochier mener, at eutanasien ligger som en dårlig lugt ud over det belgiske samfund og er med til at lægge pres på udsatte grupper som ældre, psykisk syge og handicappede:

Samfundet lider under eutanasien, og mentaliteten bliver påvirket af det. Det gør os bange for lidelse før død, og vi bliver enige om, at det nok er bedst for alle, hvis den gamle og halvskøre bliver hjulpet af med livet. Det er en dårlig udvikling, siger hun.

Præsidenten for den europæiske fortalerforening for eutanasi Right To Die Europe, Aycke Smook, afviser til gengæld argumenter om glidebaner og manglende kontrol:

Kritikerne fokuserer altid på handicappede og gamle. Sagen er, at eutanasi handler om den enkelte patients ønske, ikke om, hvad befolkningen generelt tænker. Det her er ikke Tyskland under Anden Verdenskrig. Ingen handicappede vil få dødshjælp, medmindre de udtrykkeligt har bedt om det. Det er vigtigt at understrege, at det aldrig er let for en patient at bede om eutanasi, ligesom det heller ikke er let for en læge at udføre. Derfor er det også vigtigt, at man kender sin patient rigtig godt, understreger Aycke Smook.

Formanden for Det Etiske Råd i Danmark, Jacob Birkler, følger den internationale udvikling inden for aktiv dødshjælp. Han er ikke foruroliget over antallet af patienter, der får eutanasi i Europa, men kalder udviklingen trist:

For mig er antallet ikke det afgørende. Normalt er jeg ikke den store tilhænger af at benytte begrebet glidebane, men når svært psykisk syge og demente også bliver godkendt til eutanasi, er der ikke længere tale om uafvendeligt døende, og så begynder det at skride. Så er vi faktisk ude på en glidebane.

Også i Luxembourg er aktiv dødshjælp lovligt. Fra loven trådte i kraft i juli 2009 og til nu, er 19 mennesker døde. I øjeblikket er der igangværende debatter i Frankrig og Storbritannien om eutanasi. Jacob Birkler tror, at flere lande i Europa kommer til at indføre aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord:

Det er ikke kun på grund af den medicinske udvikling, men hvis vi overbehandler patienterne og holder dem i live i meget lang tid, er vi på det nærmeste med til at skabe et behov for eutanasi. Ikke mindst når der samtidig er en stigende tendens i samfundet til, at alt skal kontrolleres.