Assisteret selvmord vinder frem i USA

Endnu en amerikansk delstat blåstempler lægeassisteret selvmord

Uhelbredeligt syge patienter i den amerikanske delstat Vermont får nu retten til at vælge at afslutte deres liv ved lægeassisteret selvmord. Det er konsekvensen af en lov, som delstatens guvernør, demokraten Peter Shumlin, netop har underskrevet efter en følelsesladet årelang debat mellem politikere, borgere, aktivister og religiøse grupper.

Loven, der tillader læger at udskrive dødelige doser af medicin til voksne, mentalt habile patienter med en forventet levetid på mindre end seks måneder, gør Vermont til den fjerde amerikanske delstat til at lovliggøre lægeassisteret selvmord. I Washington og Oregon blev retten til lægeassisteret selvmord afgjort ved folkeafstemning, og i Montana afgjorde delstatens højesteret i 2009, at læger har lov til at hjælpe patienter, som allerede er på deres dødsleje. Aktiv dødshjælp er fortsat ulovligt i USA, og patienterne skal i alle fire delstater selv indtage de dødsfremkaldende midler, som lægen udskriver.

TEMA: Aktiv dødshjælp

Konservative politiske og religiøse grupper i USA har gjort modstanden mod lægeassisteret selvmord til del af en bredere kulturkrig mod progressiv bioetik. Ikke desto mindre er opbakningen til idéen om dødssyge menneskers ret til en værdig afslutning langsomt, men støt voksende i USA takket være blandt andet voksende sekularisering, medieomtale af vanskelige sager og en voksende tro på individets ret til at bestemme over alle aspekter af eget liv og død. Ifølge en meningsmåling fra onlineavisen Huffington Post og YouGov bakker 50 procent af amerikanerne op om lovliggørelsen af lægeassisteret selvmord, også selvom en betragtelig andel af disse betragter proceduren som moralsk forkert. 29 procent er imod. Andre målinger når frem til lignende resultater.

Tilhængere af lægeassisteret selvmord håber nu, at loven i Vermont, der træder i kraft med omgående virkning, vil give lignende initiativer i andre delstater fremdrift. Ifølge interessegruppen Death With Dignity National Center (Nationalt center for død med værdighed) er love om lægeassisteret selvmord lige nu under udformning i otte andre delstater, mens politikere i to delstater har introduceret lovforslag, der udtrykkeligt forbyder proceduren.

Der er ingen føderal lov, der forbyder lægeassisteret selvmord, og USAs højesteret har gjort det klart, at delstaterne har selvbestemmelsesret på området. Vermonts sundhedskommissær forventer, at læger i delstaten hvert år tilsammen vil udskrive 10-20 recepter på dødelige doser medicin, og at et mindre antal patienter vil gøre brug af medicinen.