Læge har lovforslag om aktiv dødshjælp klar

Patienter, der ikke selv er i stand til at handle, kan få tre vidner til at forestå et assisteret selvmord, foreslår Svend Lings i sin nye bog om aktiv dødshjælp. Foto:

I en ny bog fremlægger speciallægen Svend Lings sit bud på en lov om aktiv dødshjælp. Forældre skal også have retten til at vælge døden på vegne af deres børn, mener han

Det skal være lovligt for et søskendepar at give deres kræftramte mor en sidste, dødelig dosis ved et tryk på en morfinknap. Og et forældrepar til en baby født med en smertefuld og livstruende lidelse skal have muligheden for at vælge, at deres barn skal forlade livet, selvom det kun lige er trådt ind i det.

Det mener Svend Lings, speciallæge i gigtsygdomme og arbejdsmedicin og tidligere lektor på universiteterne i Aarhus og Odense samt overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik på OUH. 

Han er forfatter til bogen: ”Hjælp mig – aktiv dødshjælp”, der udkommer onsdag den 27. august på forlaget Turbine. Her fortæller Svend Lings om sine erfaringer med døende patienter gennem årene og præsenterer desuden et klappet og klart forslag til en lov om aktiv dødshjælp. 

I et interview med avisen Berlingske forklarer Svend Lings, at han vil give politikerne et alvorligt skub for at efterkomme det ønske, som mange danskere har om at lovliggøre aktiv dødshjælp. 

Han henviser til, at 71 procent af danskerne ifølge en undersøgelse fra Palliativt Videnscenter går ind for aktiv dødshjælp, mens kun syv procent er direkte imod. Ifølge ham er denne opfattelse udbredt blandt de læger, der udskriver lindrende medicin til døende.

”Velfærdsstaten kan ikke lindre alt. Sådan er biologien ikke skruet sammen. Men det er da i velfærdsstatens ånd, at man tilbyder den sidste hjælp, hvis folk ønsker det. Uden at kunne dokumentere det tør jeg også godt påstå, at en del læger gør det. Det er der også kolleger, der har sagt til mig. Der foregår utvivlsomt en masse på hospitalerne, hvor man giver en for stor dosis af et eller andet. Men ingen følger op på det, for alle synes egentlig, at det er rimeligt nok,” siger Svend Lings til Berlingske.

I Svend Lings nye ”lov” står blandt andet, at ønsket om aktiv dødshjælp altid skal komme fra patienten selv og være fastholdt i mindst en uge. Patienter skal kunne vælge mellem tre forskellige former for assisteret selvmord, når de vil dø, alt efter om de selv er i stand til at drikke en dødelig dosis eller trykke på en knap for at udløse en injektion. Er de ikke i stand til selv at handle, kan tre vidner i fællesskab trykke på knappen. 

Hvis et barn ønsker aktiv dødshjælp, kan forældrene ifølge Svend Lings forslag samtykke til, at den gives. Kravet er, at forældrene overværer barnets død. Forældre kan i særligt svære tilfælde også ønske dødshjælp på vegne af deres børn, når de er helt små.

”Det kan for eksempel være et barn, der bliver født uden en hjerne. Det kan godt leve et stykke tid. Det værste er dem, der har smerter. Dem, der for eksempel har en alvorlig variant af hudsygdommen epidermolysis bullosa, hvor skindet løsner sig, hvis bare man rører ved dem. Det gør frygteligt ondt på dem, der går infektion i det. Sådan et barn får et helvede resten af livet og dør alligevel inden for få år,” siger Svend Lings.

Svend Lings kan godt se, at der er gråzoner - for eksempel i forhold til psykisk syges dødsønske - men han mener, det vigtigste er at komme i gang, så man kan begynde at indsamle erfaringer:

”Jeg tror ikke på, at man kan presse et menneske til at bede om at blive slået ihjel. De fleste mennesker har et kraftigt overlevelsesinstinkt. Selvom de ligger og er dødssyge, så ligger de i sengen og tænker, at i morgen går det nok bedre. Og hvis folk rent faktisk ikke vil være til besvær, så skal folk selv have lov til at bestemme det. Det skal vi andre ikke afgøre.”

Med sit lovforslag håber han at vække debat og få politikerne til at turde læne sig op af andre end Det Etiske Råd, når det kommer til at diskutere dødshjælp. Han mener, at emnet helt generelt er tabuiseret som et resultat af Danmarks kristne arv.

”Langt op i 1900-tallet blev folk, der havde begået selvmord, begravet uden for kirkemuren, fordi der står i Biblen, at man ikke må tage livet af sig selv. Så der er ingen tvivl om, at der ligger meget religion i det. For selvom vi ikke er kristne alle sammen, så ligger det stadig i vores kultur, som er præget af mange hundrede års kristendom og kristen tankegang,” siger Svend Lings.