Voldsom vækst i sene aborter

De fleste af de sene aborter bliver foretaget i 13. og 14. uge, hvor en nakkefoldsscanning typisk har indikeret, at barnet har et handicap, ligesom en del gravide af sociale årsager får tilladelse til en provokeret abort. Dette er en model af et foster på 7 måneder.

Antallet af sene provokerede aborter stiger, og navnlig de meget sene afbrydelser af svangerskabet vokser. Årsagen er den nye fosterdiagnostik, men Handicaprådet er bekymret

To gravide fik hver uge i 2007 en meget sen provokeret abort, og det er mere end en fordobling på bare to år.

Det fremgår af Abortankenævnets årsberetning, der blev offentliggjort i går. I alt 821 kvinder fik tilladelse til at få en abort efter 12. uge, og også dette tal er rekordstort.

Årsagen er det landsdækkende tilbud om fosterdiagnostik til alle gravide, der nu er en realitet og blandt andet har resulteret i, at antallet af børn født med Downs Syndrom aldrig har været lavere.

De fleste af de sene aborter bliver foretaget i 13. og 14. uge, hvor en nakkefoldsscanning typisk har indikeret, at barnet har et handicap, ligesom en del gravide af sociale årsager får tilladelse til en provokeret abort. Men der bliver også lavet scanninger i 18. til 20. uge, og det er forklaringen på, at 106 kvinder i 2007 fik en abort, selvom de var mere end halvvejs i deres svangerskab.

I Det Centrale Handicap-råd følger man nøje udviklingen, og sekretariatskoordinator Ane Esbensen oplyser, at rådet har bedt Sundhedsstyrelsen om at evaluere fosterdiagnostikken og den tilhørende rådgivning.

Vi er bekymret for, at parrene ikke træffer deres valg om abort på et godt nok oplyst grundlag. Hvis det lægelige synspunkt er, at de fostre, der er noget galt med, skal fjernes, er informationen ikke nuanceret nok. Vi savner også svar på, hvilke spor det sætter i samfundet, at vi nu har et screeningsprogram, der kører for fuld gas, siger hun.

Næstformand i Det Etiske Råd, praktiserende læge Lotte Hvas, efterlyser også en mere nuanceret diskussion af screeningene og deres konsekvenser.

De sene aborter er bestemt ikke nogen lykke. Tallene dækker over et bredt spektrum af handicap, og jeg tror ikke altid, at forældrene ved, hvad de siger nej til. Man vil ikke løbe nogen risiko, når man har valget og vælger derfor at få en abort og prøve igen, siger hun.

dahl-hansen@kristeligt-dagblad.dk