Skolerne kan være med til at sænke aborttallet

40 år efter indførelsen af den frie abort kan antallet af aborter komme endnu længere ned end de nuværende 16.000 årligt, hvis skolerne sætter ind med meget bedre seksualundervisning. Regeringen vil ikke indføre et vejledende timetal for seksualundervisning

Børn og unge på skolebænken skal lære meget mere om forebyggelse af uønsket graviditet. For det er i høj grad op til skolerne at afgøre, om antallet af provokerede aborter skal falde.

I mange år siden indførelsen af den frie abort den 1. oktober 1973 har antallet af aborter ligget stabilt på 15.000-16.000, men det tal kan faktisk blive mindre, mener flere læger og andre fagfolk. De peger alle på skolernes seksualundervisning som afgørende for at få aborttallet længere ned:

LÆS OGSÅ: I dag drejer det sig om at få et bestemt barn

Undervisning i svangerskabsforebyggelse skal integreres bedre i skolerne, så det bliver naturligt for drenge og piger at tale om prævention og forebyggelse af svangerskab og praktisere det. På den måde kan vi øge andelen, der anvender svangerskabsforebyggende midler. Det er et vigtigt emne at få prioriteret i folkeskolen, hvis vi skal undgå, at mange bliver uønsket gravide og derfor får abort, siger Øjvind Lidegaard, overlæge ved gynækologisk afdeling på Rigshospitalet.

Og det er Jacob Birkler, der er formand for Det Etiske Råd og på vej med en ny bog om abort, enig i:

Vi kan godt få aborttallet yderligere ned. Det drejer sig om at sætte ind med bedre seksualundervisning, men også at arbejde for flere muligheder for prævention, oplysning om adoption og oplysning om at leve med et barn med handicap, siger han.

I stort set alle lande har aborttallet fundet et mere eller mindre stabilt leje. Derfor tror Karen Reinhold Wøjdemann, overlæge og næstformand i Dansk selskab for Obstetrik og Gynækologi, heller ikke, at aborttallet kan nedbringes drastisk. Men bedre oplysning i skolerne og på sociale medier kan måske være med til at få kurven til at dale:

Det er selvfølgelig vigtigt at sikre en fortsat oplysning til de helt unge om præven-tion. Og mange af dem vil formentlig selv søge information mange andre steder end i skolen, for eksempel på diverse sociale medier. Så her giver det også mening med gode tilbud.

Bjarne B. Christensen, generalsekretær i foreningen Sex & Samfund, der tilbyder seksualundervisning til skolerne, peger på, at undervisningen i skolerne slet ikke er god nok:

Seksualundervisningen i skolerne er stadig alt for uens og af ret svingende kvalitet. Så vi skal klart arbejde for at højne kvaliteten og udbredelsen af seksualundervisning.

LÆS OGSÅ: Et menneskesyns død

Ifølge loven er der ikke nogen øvre eller nedre grænse for omfanget af seksual-undervisning i grundskolerne. Skolerne er forpligtet til at tilrettelægge en seksual-undervisning, der skal indgå i undervisningen i de obligatoriske fag. Men en undersøgelse fra sidste år, som Sex & Samfund har fået foretaget af seksualundervisningen i grundskolerne, viser dog, at en stor del af lærerne ikke kender kravene om seksualundervisning.

De grundlæggende kundskaber og færdigheder i seksualundervisningen skal udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet. Men vi ved fra undersøgelsen af seksualundervisningen i grundskolen 2012, at en stor del af lærerne ikke kender de obligatoriske mål. Og samtidig tyder det også på, at der kun undervises i seksualundervisning i begrænset omfang i indskolingen og de yngste klasser på mellemtrinnet. Derfor er der god grund til at sætte spørgsmålstegn ved, om der på skolerne arbejdes målrettet med at opfylde de obligatoriske mål, siger Bjarne B. Christensen.

Selvom læger og andre fagfolk mener, at aborttallet kan sænkes, hvis undervisningen hæves, har regeringen ikke planer om at fastsætte et vejledende timetal for seksualundervisning i grundskolerne.

Men jeg vil i forbindelse med evalueringen af de fælles mål for folkeskolen, som vi på Christiansborg aktuelt skal i gang med, sætte fokus på, om vi ad den vej kan styrke arbejdet med sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, siger Socialdemokraternes sundhedsordfører, Troels Ravn.