Norske læger tvinges til at handle mod egen samvittighed

©BERTRAND BECHARD/MAXPPP ; ILLUSTRATION ECHOGRAPHIE Foto: colourbox.com

MED AFSTEMNING Læger skal ikke kunne afvise henvisning til abort eller kunstig befrugtning, understreger norske myndigheder. Helt urimeligt, lyder det fra norske og danske læger

En ulykkelig ung pige er blevet gravid. Hun tager sit livs sværeste beslutning og går til lægen for at få en henvisning til abort. Men det vil lægen ikke give hende, siger han. Af samvittighedsårsager. I stedet overlader han hende til en kollega.

En læge i Danmark har ret til på den måde at følge sin samvittighed eller religiøse overbevisninger i etiske spørgsmål, så længe han sætter patienten i kontakt med en læge, der vil føje patientens ønsker.

Det er stadfæstet ved dansk lov, men sådan er det ikke i Norge. Helse- og Omsorgsdepardemenetet, den norske sundhedsstyrelse, udsendte i oktober en rundskrivelse, der slog to ting fast; at praktiserende læger ikke kan nægte at udføre opgaver, der strider mod lægens egen samvittighed, og at kommunerne ikke har hjemmel til at fritage lægen for opgaver som er pålagt ved lov eller forskrift. For eksempel at henvise til abort eller kunstig befrugtning for lesbiske par.

I praksis har man hidtil accepteret lokale løsninger svarende til de danske, men det er altså ikke længere tilladt. Dermed bliver læger, der oplever aborthenvisninger og lignende problemstillinger så problematiske, at de ikke kan medvirke uden at gå på alvorligt kompromis med deres faglige eller etiske overbevisning, i praksis tvunget til at opgive deres fag, mener kritikere.

DOKUMENTATION: Læs skrivelsen fra Helse- og Omsorgsdepardemenetet her

Selvom skrivelsen kom i oktober, er debatten først for alvor blusset op nu. Senest har 260 læger og sundhedspersonale skrevet under på en protestskrivelse, hvori de kræver samvittighedsfrihed. Departementet fastholder dog, at man ikke vil lempe på kravene. Tværtimod må læger med samvittighedskvaler skifte job, mener statssekretær i Helse- og Omsorgsdepartementet Robin Kåss.

Praktiserende læger må være villige til at gøre sine opgaver. At nægte henvisning har kun det resultat, at at der skabes en ekstra psykisk belastning for kvinden, det gælder. Det kan vi ikke godtage, siger Kåss til avisen Vårt Land.

Debattører kalder rundskrivelsen for et angreb på en af menneskets mest grundlæggende rettigheder og påberåber sig både Menneskerettighedserklæringen og Den europæiske menneskerettighedskonventions bestemmelser om tanke-, samvittigheds- og trosfrihed. Maria Elizabeth Fongen, leder for Oslo katolske bispedømmes Familiesenter, skriver:

Ingen myndighed og ingen person har ret til at tvinge nogen til at handle mod deres personlige overbevisninger. Det er et yderst alvorligt angreb på menneskeværdet. Hvis samvittighedsfriheden ikke respekteres, er borgernes frihed en fiktion.

LÆS HELE INDLÆGGET HER

Holdningen bakkes op to praktiserende læger og professorer i medicin, Edvin Schei og Eivind Meland, i en kronik i Bergens Tidende. De to undervisere understreger, at de selv gerne henviser til abort eller kunstig insemination af lesbiske, men kalder skrivelsen for statslig magtmisbrug og intolerance i liberalitetens navn. De skriver:

Vi ser den nye regulering som et slag i ansigtet på samvittighedsfulde læger med et reflekteret og velbegrundet syn på udøvelsen af sin profession.

LÆS HELE KRONIKKEN HER

|Hos den danske Kristelig Lægeforening finder man den norske politik urimelig og henviser til Europarådets resolution om helsepersonales samvittighedsfrihed, hvori der står, at ingen person, hospital eller institution skal kunne tvinges, drages til ansvar eller diskrimineres på nogen måde på grund af et afslag til at udføre, rumme, hjælpe eller underkaste sig en abort.

DOKUMENTATION
: Læs EU-resolutionen her

Foreningens formand, Hans Holmsgaard, der selv er praktiserende læge i Thyborøn, siger, at læger skal have lov at følge deres samvittighed, lige så vel som patienten:

Den går begge veje. Og derfor skal der laves en praktisk løsning, så begge parter kan følge sin samvittighed. Lægen skal ikke presse sin overbevisning over patienten og skal ikke hindre patienten i at få en abort. Som læge skal du sikre, at patienten får sine rettigheder opfyldt. Men hvis du som læge er imod abort og ikke vil henvise, må du naturligvis have muligheden for at kunne overlade det til en anden læge, der vil, siger han og fortsætter:

Hvis lægen er villig til at finde en anden løsning, er det urimeligt at andet skal tvinges igennem. Det er ikke i orden.

Det mener statssekretær i Helse- og Omsorgsdepartementet Robin Kåss, at det er. Han sagde i går til avisen Vårt Land:

Hvis man er pacifist, kan man ikke arbejde som politimand. Hvis man nægter at give blodtransfusioner, kan man ikke være kirurg. Hvis man nægter patienter prævention eller henvisning til abort, kan man ikke være praktiserende læge.

Helse- og Omsorgsdepardemenetet vil nu kortlægge antallet af læger, som ikke vil henvise patienter. Norske medier har spurgt, om problemet gøres større, end det er, eftersom man hidtil har kunnet klare sig med praktiske løsninger som i Danmark. Til det siger Kåss:

Det er et vældig stort problem, hvis kvinder i en sårbar situation ikke skal kunne tage dette op med sin praktiserende læge. Det er helt afgørende.

LÆS OGSÅ: Må danske læger og sygeplejersker sige nej til at medvirke ved en abort?

TEMA: Abort

HVAD MENER DU?
Bør læger kunne afvise at henvise til f.eks. abort og kunstig befrugtning af lesbiske af samvittighedsårsager?