Modelfostre sendt til Europa-Parlamentets medlemmer

Som julehilsen sendte den østrigske europaparlamentariker Ewald Stadler en lille plastikmodel af et 12 uger gammelt foster til de øvrige 753 medlemmer af Europa-Parlamentet. – Foto: Arkivfoto.

En østrigsk parlamentariker har sendt et plastikfoster til sine kolleger i Europa-Parlamentet for at sætte abortspørgsmålet på dagsordenen. Det har skabt opmærksomhed på et tidspunkt, hvor abort er et ømtåleligt spørgsmål

753 medlemmer af Europa-Parlamentet fik kort før jul en lidt særpræget julehilsen. Deres østrigske parlamentarikerkollega Ewald Stadler havde valgt at sende dem alle en lille plastikmodel af et 12 uger gammelt foster. Ifølge brevet, han sendte med, var juletiden det perfekte tidspunkt for dem at tænke lidt på de ufødte børn. Men det har fået flere af parlamentarikere til at reagere med vrede og fordømmelse.

Den østrigske politiker fra det højrepopulistiske BZÖ-parti afviser at benytte sig af chokmetoder. Han understreger, at hans kolleger som drevne politikere bør være erfarne nok til at se på modellen på en upartisk og faktuel måde.

LÆS OGSÅ: Iben Thranholm: Abort og skolemassakre hænger sammen

Modellen er ikke chokerende. Det er tværtimod fantastisk at se livets mirakel. Det er kun de anti-livs-aktivister, i hvis propaganda fostre beskrives som cellegrupperinger, som ønsker at skjule det indlysende faktum, at disse fostermodeller synliggør, at der er tale om menneskebabyer, siger Stadler, der ønsker at skabe debat omkring det, som i langt de fleste EU-lande ses som en helt naturlig del af kvinders ret til at bestemme over deres egen krop.

EU beskæftiger sig med abort, men der er ikke nogen offentlig debat om emnet. Det er vigtigt, at vi begynder at reflektere over, hvordan vi kan hjælpe gravide kvinder, siger Stadler.

Hos flere af de danske parlamentarikere, der modtog julehilsenenen, er der dog ikke stor begejstring. Margrete Auken fra SF kalder det smagløst, mens Social-demokraternes Britta Thomsen forklarer, at Stadlers stunt vil blive rejst i parlamentets ligestillingsudvalg i næste uge.

Det er frygteligt. Vi har også været ude for det tidligere for eksempel med polakker, der sammenlignede abort med udryddelserne i koncentrationslejrene, siger Britta Thomsen, der selv sidder med i udvalget.

Stadlers brev kommer på et tidspunkt, hvor abortdiskussionen rumler i flere områder i Europa.

I december gik den franske minister for kvinders rettigheder og den svenske ligestillingsminister sammen om at skrive et debatindlæg til europæiske aviser, hvor de gør klart, at de mener, den frie abort er under pres i unionen. De nævner blandt andet restriktive abortlove i Irland og Polen og peger og-så på EUs såkaldte borger-initiativ, hvor anti-abortorganisationer som danske Retten til Liv i øjeblikket forsøger at samle en million underskrifter mod, at EU bevilger penge til nogen form for destruktion af befrugtede æg. Det gælder også stam-celleforskning og udvik-lingsmidler til reproduktiv sundhed i Den Tredje Verden.

Medborgerinitiativet må ikke anvendes til at kidnappe EU til at indskrænke kvinders ret til at bestemme over deres egne kroppe, skrev de to ministre.

Jens Rohde, der sidder i Europa-Parlamentet for Venstre, gør dog klart, at det ikke er op til ham eller nogen anden at gøre sig til dommer over, hvad folk vil forsøge at samle stemmer til, eller hvad en kollega vil sende rundt i parlamentet.

Man kan ikke sige, at bare det er mennesker med de rigtige holdninger, så støtter vi borgerinitiativet, men ellers gør vi ikke. Så gør man sig til meningstyran. Tværtimod har enhver pligt til at stå ved sin holdning og ret til at prøve at overbevise dem, der er politisk uenige. Det betyder også, at vores østrigske kollega er i sin fulde ret til at sende sådan en dukke ud, siger Jens Rohde.