Ingen har rettigheder, der vejer tungere end et andet menneskes liv

Mange barnløse par venter i årevis på at adoptere fra udlandet, og flere af disse ville foretrække at kunne adoptere et dansk barn omtrent lige fra fødslen. Er det trods alt ikke en bedre løsning - for barnet og for moderen - end at barnet slås ihjel, spørger to debattører

Abort handler om meget mere end rettigheder. Det er lægevidenskabens største etiske problem, skriver Frederik Berggren Smidt, sognepræst i Dianalund og Ellen Højlund Wibe, landssekretær i Retten til Liv

I Kristeligt Dagblad den 28. september skriver folketingsmedlemmerne Sophie Hæstorp Andersen (S) og Karsten Lauritzen (V) et indlæg under overskriften Afkriminaliser abort globalt. Færre kvinder dør, når det legaliseres. I indlægget udtrykkes solidaritet med alverdens kvinder, der ifølge forfatterne må lide under den stigmatisering, som en abort ofte medfører.

LÆS OGSÅ:Politikere: Afkriminaliser abort globalt

De to skribenter har uden tvivl en pointe i, at Chile og andre lande i Latinamerika, der i højere grad end vi gør i Danmark, baserer deres lovgivning på kristne værdier, har det vanskeligt med at indføre noget, som udgør et enormt etisk problem.

Sophie Hæstorp Andersen og Karsten Lauritzen får det til at lyde såre enkelt og ligetil, når de skriver: At lovgive mod kvinders ret til at bestemme over egen krop medfører ikke færre aborter, men flere dødsfald. Men er sandheden ikke snarere, at de dermed tager en livsindstilling i forsvar, der ud fra værdien om livets ukrænkelighed ikke kan forsvares?

Desuden er der ikke statistisk belæg for påstanden om sammenhængen mellem de mange dødsfald og aborter. FN har i en rapport (The Worlds Women 2005) erkendt, at WHOs tal i denne forbindelse var behæftet med stor usikkerhed. Tal, som går igen i rapport efter rapport.

LÆS OGSÅ:Det etiske kompas skal justeres

ÅRTIERNE OP TIL gennemførelsen af svangerskabsloven i Danmark i 1973 blev præget af ændret terminologi og tale om dette spørgsmål. Hvor man i begyndelsen anvendte ord som fosterdrab og fosterfordrivelse, gik man senere over til at anvende det mere neutrale udtryk svangerskabsafbrydelse og endelig det medicinske/kliniske abort. Det synes nu at være det gængse udtryk, men ændrer ikke ved, at indgrebet tager livet af et lille menneske, der ifølge Bibelen men også med opbakning fra fagkundskaben blev til allerede ved undfangelsen.

Dette bekræftes af dr.med. Henri Goldstein, som tidligere til Kristeligt Dagblad har udtalt: Aborten er lægevidenskabens største etiske problem. Den stopper livet og giver psykiske eftervirkninger hos de fleste kvinder.

Sophie Hæstorp Andersen og Karsten Lauritzen tager fejl, når de alene gør det til et spørgsmål om rettigheder. Der er så meget andet på spil. Blandt andet usynliggør fri abort de problemer, der er forbundet med at få et uventet barn: problemer på arbejdsmarkedet, problemer i forhold til den mand, der er far, og problemer i forhold til uddannelsesinstitutionerne. Hvis kvinden løser problemet ved at tage sit barns liv og lide i stilhed, opdager ingen andre, at noget måske skulle laves om!

Abort er desuden overgreb på vore mindste medborgere. Ingen har rettigheder, der vejer tungere end et andet menneskes liv heller ikke det meget lille menneskes liv. Vi har derimod alle en forpligtelse til at hjælpe den, der har det svært også den uønsket gravide!

DER ER TILFÆLDE, hvor graviditeten udgør en risiko for moderens helbred, og tilfælde, hvor moderen er i en sådan forfatning, at barnet vil blive voldsomt skadet under svangerskabet. De tilfælde skal der selvfølgelig findes fornuftige løsninger på, men når døden som løsning udelukkes, vil andre løsningsmuligheder dukke frem. Løsninger, som ikke nødvendigvis sikrer hverken barnet eller moderen det optimale liv, men hvem af os er for øvrigt garanteret dette i udgangspunktet?

En af de løsninger, som burde komme ud af skammekrogen, er muligheden for bortadoption. Mange barnløse par venter i årevis på at adoptere fra udlandet, og flere af disse ville foretrække at kunne adoptere et dansk barn omtrent lige fra fødslen. Er det trods alt ikke en bedre løsning for barnet og for moderen end at barnet slås ihjel.

Fri abort er nemlig også et overgreb på den gravide kvinde, for hun er jo allerede mor. Hvordan kan man frit tilbyde hende at løse sine problemer ved at slå sit barn ihjel?

Det er da godt, at vi blev født, før aborten den blev fri, synger Kim Larsen i et af sine hit. Men hans hit er også alvorsord om situationen i Danmark, hvor godt 16.000 børns liv hvert år afbrydes.