Fosteretik

Chef-redaktør Erik Bjerager. -- Foto: Leif Tuxen.

Fostre skal ikke destrueres

Det Etiske Råd har sat en vigtig debat i gang med dennes uges udtalelse om danske hospitalers håndtering af døde fostre. Der findes ingen klare retningslinjer for, hvordan døde fostre før og efter 12-ugers-grænsen, der markerer den frie abort, skal behandles. Nogle hospitaler sender alle aborter på forbrændingsanstalten sammen med afskårne lemmer og andet dødt menneskevæv. Andre skelner mellem fostre under og over 12-ugersgrænsen, mens der eksisterer regler for, hvordan man behandler aborterede fostre efter 22-ugers-grænsen, hvor fosteret juridisk set antager menneskeskikkelse.

Et flertal i Det Etiske Råd er heldigvis enige om, at der er behov for at indføre fælles retningslinjer for hospitalernes behandling af fostre, der dør før 22. uge, så alle forældre tilbydes begravelse af fostre efter uge 12.

Det er imidlertid mindretallet i Det Etiske Råd, der har fat i den virkelige etiske konflikt i denne sag. Mindretallet fastholder, at menneskelivet begynder med undfangelsen, og at der ikke bør være forskel på fostre aborteret før eller efter den fri aborts 12-ugers-grænse.

Provokeret abort er en krænkelse af det lille menneske, og det er - som det fremhæves - ikke rimeligt at påføre det en dobbelt krænkelse ved først at slå livet ihjel for derefter at smide det i skraldespanden.

bjer