Flertal af danskerne: Handicap er gyldig grund til abort

To ud af tre danskere mener, at sen abort er i orden, hvis der er risiko for at få et handikappet barn. - Foto: stock.xchng

To ud af tre danskere støtter retten til sen abort, hvis der er udsigt til at få et handicappet barn, viser ny undersøgelse

Da Karina Rhiger for fire år siden fødte datteren Emmy, vidste hun ikke, at hendes datter havde Downs syndrom. I dag er Emily en velfungerende pige, der stortrives, når hun leger med de normalt fungerende børn i den kommunale børnehave i Sønder Vissing nær Horsens, hvor hun går.

Hvis jeg dengang havde fået at vide, at barnet havde Downs syndrom, så ville jeg have valgt en abort. Men jeg er glad for, at jeg ikke vidste det, for jeg synes, at det er en kæmpe gave, at vi har fået Emmy. Selvom hun er længere tid om at lære nye ting end andre børn, så har hun et rigtig godt børneliv, siger Karina Rhiger.

LÆS OGSÅ:Otte ud af ti betragter abort som etisk problem

Emmy er en af de kun godt danske 20 børn, der hvert år fødes med Downs syndrom. De senere år er antallet af børn med Downs syndrom raslet ned, fordi over 90 procent af forældrene vælger en abort, når fosterscreeningen afslører den særlige kromo-somfejl.

To ud af tre danskere mener, at det er berettiget med en sen abort, hvis der er udsigt til, at et barn bliver født med et handicap.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af YouGov for Kristeligt Dagblad blandt 1002 repræsentativt udvalgte danskere.

Ifølge undersøgelsen er multihandicap hos barnet, alvorlige nedarvede sygdomme og Downs syndrom de vigtigste grunde til at acceptere en sen abort. Til gengæld svarer kun to procent, at det er i orden at få foretaget en abort på grund af barnets køn.

Grete Fält-Hansen, der er næstformand i Landsforeningen Downs syndrom, finder umiddelbart tallene lidt mere positive, end man kunne forvente.

Umiddelbart ville jeg have troet, at flere danskere ville have sagt, at Downs syndrom berettiger til abort. Jeg ser opgørelsen som et udtryk for, at der de senere år er blevet spredt oplysning og viden om, at man kan leve et godt liv med Downs syndrom. Men mere overordnet er det foruroligende, at så mange i vores samfund er parate til at fravælge børn med et handicap som Downs syndrom, siger Grete Fält-Hansen.

Medlem af Det Etiske Råd og specialkonsulent i Kristeligt Fagbevægelse, Christian Borrisholt Steen, er bekymret over undersøgelsens resultater.

Jeg anerkender, at man i særlige situationer, kan have gode grunde til at vælge en sen abort. Men når så relativt mange mener, at eksempelvis Downs syndrom, berettiger til abort efter 12. uge, får det på sigt konsekvenser for vores menneskesyn. Jeg tror vi i stigende grad vil opleve, at man ser på mennesker med Downs syndrom og tænker: Nå, der var én, de ikke nåede af fange i opløbet. Jeg tror på, at alle mennesker har uendelig værdi, uanset hvilke psykiske og fysiske skavanker vi end måtte være født med, lyder det fra Christian Borrisholt Steen.

Jacob Birkler, der er formand for Det Etiske Råd, er ikke overrasket over svarene i undersøgelsen:

På sin vis afspejler svarene en praksis, hvor handicappede børn i et vist omfang kan vælges fra, og derfor bliver valgt fra. Det, der kan bekymre, er, at fostre i fremtiden kan undersøges for langt flere forhold. Man vil kunne købe hjemmetest på nettet, og det kan betyde, at børn med normale egenskaber sorteres fra, siger Jacob Birkler.

Han henviser til, at en sen abort altid bevilges efter et grundigt individuelt skøn.

Man kan ikke bare lave en liste og sige, at et bestemt handicap skal udløse en abort. Det værdige i den danske abortlov er, at de sene aborter bevilges efter et individuelt skøn. Om det er rimeligt med en abort afhænger ikke kun af barnets handicap, men beror også på kvindens samlede situation, lyder det fra formanden for Det Etiske Råd.