Bred opbakning til at vise kontroversiel abortfilm til konfirmander

MED AFSTEMNING: Abortliniens reklamefilm var for grov for mange danske biografgængere, men alligevel kan den sagtens indgå i konfirmationsforberedelse for 13-14-årige skoleelever, mener både præst, biskop og Landsorganisationen for Forældre i folkeskolen. Kirkeministeren kalder reklamen usmagelig

Debatten om den omstridte abortreklame har taget en ny drejning, siden sognepræst i Sdr. Felding, Orla Villekjær, forleden forslog, at præster bruger filmen i konfirmationsforberedelsen.

Reklamen viser en nøgen, gravid kvinde, der ligger i fosterstilling, mens reklamespeakeren siger:

Du vil altid huske det lille hjerte, der slog inde i dig. Og det var for tæt på for det danske biografpublikum. Efter en klageregn blev filmen nemlig i sidste uge fjernet fra biografernes lærreder.

LÆS OGSÅ: Abortfilm virker mere stødende end vold og sex

Men selvom den ikke passede biografgængerne, mener Orla Villekjær, at filmen bør indgå som et led af præsternes pligt til at oplyse om skabelsen og de ti bud:

I det femte bud står der, at man ikke må slå ihjel, og så er det svært at komme udenom abort. Filmen er det eneste, der tager kvindens følelser alvorligt. Og mange af konfirmanderne står lige foran deres seksuelle debut, så derfor er det vigtigt at oplyse om, at der er et alternativ. På samme måde som der i folkeskolen køres kampagner mod alkohol og stoffer, synes jeg, at kirken sagtens kan vise, at der er et alternativ til abort, siger Orla Villekjær, der udover at være sognepræst også er aktiv i anti-abortforeningen Retten til Liv, som står bag reklamefilmen.

Mens foreninger som Sex og Samfund og folkeskolerne normalt varetager vejledningen om sex, abort og prævention, mener Orla Villekjær, at rådgivning om alternativer til abort fylder for lidt:

Sex og Samfund er den værste organisation overhovedet. De er statsbetalte og en del af det system, der har som ideologi at vildlede. De understøtter holdningen om, at fri abort er et velfærdsgode. Der er en national psykose i Danmark, hvor man hvert år dræber 25.000 børn ved abort, fortrydelsespiller og spiral, og enhver, der anfægter det, bliver stigmatiseret, siger han.

I weekenden opfordrede Dansk Kvindesamfund biskoppen i Viborg Stift, Karsten Nissen, til at skride ind over for visningen af abortfilmen for 7.-8.-klasseseleverne med henvisning til, at det ikke er kirkens opgave at lave seksualundervisning. Karsten Nissen mener dog, at filmen sagtens kan indgå som en del af konfirmationsforberedelsen:

Det er den enkelte præst, der har ansvaret for undervisningsmaterialet, og jeg vil ikke blande mig. Men abortproblematikken hører hjemme i konfirmationsforberedelsen, hvis det fremstilles som et etisk dilemma, der bliver belyst fra flere vinkler. Fordi det hænger sammen med skabelsen. Jeg har set brudstykker af filmen og fulgt omtalen af den i medierne, og i forhold til det er der ikke noget, der gør, at den ikke skulle kunne være en del af undervisningen, siger han.

Også hos Landsorganisationen for Forældre i folkeskolen mener man, at det er i orden at vise den kontroversielle film for de 13-14-årige, selvom den var for grov kost for det voksne biografpublikum:

Kirken må gerne have en holdning, så det må være op til den enkelte præst, om man vil vise den. Jeg kender flere præster, der har vist Passion Of The Christ, selvom den også er voldsom. Jeg mener godt, man kan vise den slags, så længe man har en dialog og fortæller forældrene det på forhånd, siger landsformand Mette With Hagensen.

At kirkens eller præstens egen holdning til abort godt må vise sig i konfirmationsforberedelsen, er Kirke- og Ligestillingsminister Manu Sareen (R) uenig i:

Det er bekymrende, fordi Orla Villekjær selv er en del af anti-abortbevægelsen, og jeg synes på ingen måde, at filmen er egnet som oplysning til skolebørn om det svære tema, abort. Jeg håber virkelig ikke, at børn, hvis forældre har fået en abort, ser filmen. Reklamen spiller på skyld og skam på en meget usmagelig måde. Hvis man skal debattere, kan man godt vise den, men den er bare ikke oplysende, siger han.

SE REKLAMEN NEDENFOR

XcUsJ-xEtqo