Begrav fostrene. Frihold evangeliet

FOSTER I 12. UGE

Kirken skal ikke fedtes ind i statens uværdige spil, mener sognepræst Henrik Højlund

MANDAG BLEV JEG i nærværende avis citeret for en udtalelse om begravelse af aborterede fostre. Jeg føler trang til en lille uddybelse. Jeg gav i udtalelsen udtryk for, at jeg er modstander af en kirkelig begravelse af fosteret, men at jeg principielt har sympati for selve tanken om begravelse, fordi begravelsen signalerer, at fosteret ikke er affald.

Lørdagens leder i samme avis udtrykte dilemmaet meget præcist: "Det er indlysende rigtigt, at forældre, der får aborteret et foster, skal have tilbuddet om, at det kan blive begravet. For set herfra er fosteret et lille menneske. Men den etiske følge heraf er, at provokeret abort er drab, hvorfor den frie abort burde forbydes."

Hvis kirken forventes at træde til som begravelsesvæsen, bliver kirken fedtet ind i et dybt uværdigt spil, som handler om, at staten med den ene hånd slår de små børn ihjel, mens den med den anden hånd sætter kirken til at give de ihjelslåede en værdig begravelse. Det er en himmelråbende modsætning, som kirken ikke kan stille op til.

HVAD SKAL PRÆSTEN SIGE i situationen? Hvad skal præsten trøste de mennesker med, som selv har valgt aborten (meget ofte under indirekte pres fra samfundet, familie, læger, såkaldte eksperter)? Skal præsten trøste med evangeliet? Hvilket evangelium? Evangeliet om syndernes tilladelse? Det bliver helt umuligt.

Jeg sagde til journalisten, at jeg går ind for en begravelse af de aborterede. Affaldssækken er den rene fortielse og fortrængning af realiteterne. Lad blot sagen blive udstillet i sin ubehagelige klarhed. Indret små kirkegårde ved sygehusene, og lad sygehuspersonalet selv begrave de døde. Disse kirkegårde kommer uundgåeligt til at stå som skamstøtter for den umenneskelige abortlov.

At kirken sidenhen i utallige tilfælde vil komme til at træde til med evangeliet om syndernes forladelse til de forældre, som fortryder deres abort dybt, er en anden sag. Her giver det mening at være kirke under den fri aborts tyranni.

Henrik Højlund,

sognepræst og formand for Evangelisk Luthersk Netværk,

Vestergade 42 B,

Løsning