Anti-abort-organisation presser EU med 1,8 mio. underskrifter

epa04030963 Pro-life protesters march during a demonstration against abortion, in Paris, France, 19 January 2014. Demonstrators gathered in Paris to protest in support of the Spanish government's reform of abortion law. Sign reads 'Yes to life.' EPA/IAN LANGSDON Foto: IAN LANGSDON/ Denmark

RETTELSE FORETAGET D. 14.4.2014. EU-Kommissionen skal i dag tage stilling til et forslag om ikke længere at støtte såkaldte livsødelæggende politikker. Forslaget er rejst af anti-abort-organisationen One of Us, der har indsamlet mere end 1,8 millioner europæiske underskrifter

EU bør ikke længere støtte projekter, der bidrager til livsødelæggende politikker økonomisk. I hvert fald ikke hvis det står til borgerinitiativet One of Us, der er blevet underskrevet af mere end 1,8 millioner europæere i 19 forskellige lande.

Projektet One of Us vil forbyde EU at bruge penge på forskning, bistandsprojekter og sundhedspolitik, der indebærer destruktion af menneskefostre. Borgerinitiativet arbejder derfor for, at dette forbud skal indskrives ikke blot i de enkelte landes lovgivning, men også gøres gældende på europæisk plan.

LÆS OGSÅ: Abort deler vandene i Europa-Parlamentet

På grund af Det Europæiske Borgerretsinitiativ, der blev introduceret med Lissabon-traktaten i 2009, er EU-parlamentet og EU-Kommissionen forpligtet til at tage konkret stilling til forslag, der har været i stand til at mobilisere mere end én million underskrifter fra minimum syv forskellige af EU's medlemslande inden for en periode på 12 måneder.

Det er lykkedes for One of Us. Derfor finder der i dag en offentlig høring sted i EU-Kommissionen, hvor kommissionen skal høre forskellige fremlæggelser om forslaget.

Det er selve det befrugtede æg, som One of Us vil have fredet i lovgivningen, da det er initiativets grundidé, at livet starter, når et æg befrugtes. De enkelte landes abortlovgivninger kan ikke reguleres af EU. Derfor sigter initiativet i stedet mod, at der ikke længere skal kunne give europæisk støtte til klinikker i ikke-europæiske lande, hvor der tilbydes abort. Samtidigt ønsker de ikke, at der forskes i embryonale, altså befrugtede stamceller.

Også i Danmark har One of Us gennem anti-abort-organisationen Retten til Liv forsøgt at mobilisere stemmer til initiativet.

Ikke blot emmet, men også baggrunden for høringen er usædvanlig. Det er nemlig kun anden gang, at et borgerretsinitiativ har formået at samle tilstrækkeligt med underskrifter til at rejse spørgsmål for EU-Kommissionen. Første gang det skete, drejede det sig om det såkaldte right2water-initiativ, der opfordrede Europa-Kommissionen til at indføre lovning, der skulle sikre alle europæiske borgere fik adgang til rent vand.

RETTELSE:
I den oprindelige version af denne artikel fremgik det, at det i Danmark ikke var lykkedes at samle tilstrækkeligt med underskrifter før at Danmark kunne godkendes som deltagerland i indsamlingen. Da der dog samtidigt var tilstrækkeligt med andre lande i Europa, som indsamlede det krævede antal underskrifter for at borgerretsinitiativet kunne blive godkendt, betyder dette, at de i alt 7763 underskrifter fra Danmark også talte med i det endelige antal underskrifter indgivet af One of Us og dette var uklart i den oprindelige version af artiklen. Kristeligt Dagblad beklager fejlen.