Antallet af sene aborter stiger igen

Stadig flere kvinder får tilladelse til provokeret abort efter 12. uge

Mens antallet af sene aborter for første gang faldt i 2011, steg det igen i 2012, viser ny rapport. Det hænger sammen med kvindernes høje alder og en stadig bedre kvalitet af scanningerne, lyder forklaringen

Antallet af kvinder, der får tilladelse til provokeret abort efter den fri abortgrænse i 12. uge, er steget. Det viser en ny rapport fra Abortankenævnet.

I 2011 faldt antallet af sene aborter ellers til 774 efter syv års konstant stigning, og flere fagfolk udtalte derfor sidste år, at antallet af sene aborter nu havde toppet og fundet et stabilt leje, der afspejler fødselsstatistikken. Men de nyeste tal viser, at aborttallet igen er steget, på trods af at fødselstallet falder.

I 2012 fik 829 kvinder således tilladelse til provokeret abort efter abortgrænsen i 12 uge. Det svarer til en stigning på syv procent i forhold til året før.

LÆS OGSÅ: Det Etiske Råd kritiseres for at være for elitært

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, erkender, at antallet af sene aborter alligevel ikke har fundet det leje, som hun ellers pegede på sidste år og fremhævede som positivt:

Jeg tror, at tallet afspejler, at vi har et system, som arbejder smidigt og ikke hænger sig i, at man partout skal nedbringe antallet af sene aborter. Og derfor er det hverken positivt eller negativt, at tallet nu stiger. Men jeg kan konstatere, at der tilsyneladende ikke er fundet et stabilt leje.

Hun tror, at stigningen hænger sammen med, at der er tilfælde af mindre udsving i de gravides alder:

Stigningen kan meget vel have noget at gøre med kvindens alder. Kvinder, der føder, bliver ældre og ældre. Og jo ældre kvinden er, jo større risiko er der for, at man finder kromosomfejl hos fosteret, siger hun.

Lillian Bondo peger samtidig på, at stigningen også kan skyldes, at lægerne og jordemødrene simpelthen er blevet bedre til at udføre den sene misdannelsesscanning omkring uge 19-20, hvor misdannelser i hjerte og hjerne kan ses.

Antallet af de meget sene aborter i uge 21 og 22 er da også steget fra 94 i 2011 til 126 i 2012. Efter uge 22 er aborttallet steget fra 13 til 15 de samme år.

Også Olav Bjørn Petersen, overlæge ved Aarhus Universitetshospital Skejby og formand for Dansk Føtalmedicinsk Selskab, pegede sidste år på, at aborttallet så ud til at have nået et loft. Han fremhæver også kvindernes alder og bedre kvalitet af undersøgelserne som årsag til stigningen.

Først må jeg sige, at det er små udsving. Forklaringen kan være, at gennemsnitsalderen for førstegangsfødende stiger hele tiden lidt, hvilket medfører en øget hyppighed af de aldersrelaterede krommosomsygdomme. Og så er det min klare oplevelse, at kvaliteten af screeningen, forstået som kompetencen hos dem, der laver disse undersøgelser i uge 12 og 19, samt kvaliteten af ultralydsudstyret hele tiden stiger, siger Olav Bjørn Petersen.

Så jeg forventer, at vi som konsekvens af dette på landsplan stadigt vil dia-gnosticere marginalt flere af de fostre, der har alvorlige medfødte sygdomme, siger han.

Han afviser, at de mange sene aborter er udtryk for et skråplan.

Man skal jo være opmærksom på, at når der gives tilladelse til abort i uge 21-22, er der tale om meget alvorlig sygdom. Så det er ikke et skråplansfænomen, siger han og peger samtidig på, at der siden 2005 har været et konstant faldende antal børn, der dør tidligt på af kromosomsygdom eller alvorlige misdannelser.

Scanningen omkring uge 19 udgør sammen med en scanning omkring uge 12 og nogle blodprøver den samlede pakke om fosterdiagnostik, som gravide har fået tilbudt siden 2005, og som 90 procent af alle kvinder takker ja til. Men fordi scanningerne ligger efter abortgrænsen, skal kvinden søge om abortsamrådets tilladelse til at få abort.

Professor på Rigshospitalet og en af arkitekterne bag tilbuddet om fosterdiagnostik, Ann Tabor, glæder sig over, at man finder flere misdannelser og kromosomfejl. For det giver kvinderne mulighed for at tage stilling til, om de vil føde et barn, hvis tilstand er uforenelig med liv eller vil medføre, at barnet bliver svært fysisk eller mentalt handicappet. At antallet af meget sene aborter efter uge 20 stiger, hænger sammen med, at undersøgelserne er blevet bedre, vurderer hun:

Man må antage, at det er, fordi vi påviser flere misdannelser og kromosomfejl, fordi ultralydsundersøgelserne bliver mere og mere nøjagtige, siger Ann Tabor.

62,5 procent af de regionale abortsamråds og Abortankenævnets tilladelser er begrundet i faren for, at barnet vil blive født med en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse. Det er en stigning i forhold til 2011 og 2010, hvor antallet lå på henholdsvis 60 og 55 procent.

Derimod er antallet af tilladelser begrundet i kvindens forhold faldet. I 2012 blev der givet 308 tilladelser, svarende til 37 procent af tilladelserne, med begrundelse i kvindens forhold, mens antallet de to år forinden var på 336 og 351.