16-årige skal ikke bestemme over liv og død

etisk set

SKAL EN PIGE på 16 år kunne få abort ? uden at tale med sine forældre om det? Selvfølgelig skal hun ikke det.

Men det er der flere, der mener, efter at debatten er rejst af formanden for Det Etiske Råd, Jacob Birkler.

Argumentet holder bare ikke. For som 16-årig eller 17-årig er der faktisk ret meget, man rent juridisk ikke selv kan bestemme. Man kan ikke købe stærk alkohol. Man kan ikke stemme ved folketingsvalg. Man kan ikke leje en bolig. Man kan ikke låne penge i banken. Man kan ikke købe på afbetaling.

Når man ikke kan bestemme over alt i sit eget liv, hvorfor skulle man så kunne bestemme over et andet menneskes liv og død?

Der er en grund til, at man først er myndig, når man er 18 år. Indtil da er man under værge fra en voksen. De allerfleste unge er så heldige at have en familie, som gerne vil støtte og hjælpe pigen, selvom graviditeten er uønsket og ubelejlig.

Men familier er forskellige. Nogle taler meget sammen. Andre taler ikke så meget sammen. Men de hører sammen.

Jeg er klar over, at den unge 16-årige eller 17-årige gravide pige måske ikke kan overskue tanken om at skulle have et barn. Hun er måske midt i en uddannelse eller har job. Og et barn vil stå i vejen for hendes karriere. Det vil tage hendes frihed. Og hvad med økonomien?

Men det er lige her, hun har brug for at rådføre sig med sine forældre.

HVIS HUN FÅR foretaget en abort uden at tale med sine forældre, vil hun aldrig finde ud af, om de ville have støttet hende. Hun vil desuden skulle gemme på en grusom hemmelighed. Der kommer nemt en mur imellem pigen og hendes forældre. Ud over sorgen over at have mistet et barn må hun nu også bære sorgen over ikke at kunne fortælle sine forældre, hvad der er sket. Og måske kan hun ikke få flere børn, når hun engang vil det.

Hvis hun derimod vælger at tale med sine forældre om sagen, kan der ske mindst to ting. Enten vil forældrene støtte hende i at få en abort. Og støtte hende efter aborten, hvor hun i høj grad har brug for støtte. Eller også vil de støtte hende i at gennemføre graviditeten og derefter hjælpe hende med at tage sig af barnet. De ville måske endda glæde sig over at få et barnebarn i huset. Dermed kunne barnet måske være årsag til at knytte familien endnu tættere sammen.

Et foster er starten på et rigtigt menneskeliv. Et lille menneske. Og en 16-årig eller 17-årig ung pige har behov for støtte, uanset hvad hun beslutter. Derfor er det vigtigt, at hun tager sine forældre med på råd, hvis hun bliver uønsket gravid.

Etisk set er det også et alt for stort ansvar at lægge på en så ung piges skuldre at skulle bestemme over et andet menneskes liv og død. Og når pigen er umyndig i enhver anden henseende, er det helt uforsvarligt, at hun helt alene skulle kunne bestemme, om et levedygtigt barn skal have lov til at leve.

Etisk set bliver skrevet på skift af tidligere formand for Det Etiske Råd Erling Tiedemann, højskole-forstander og medlem af Det Etiske Råd Jørgen Carlsen, lektor og formand for Det Etiske Råd Jacob Birkler, tidligere medlem af Det Etiske Råd Klavs Birkholm og tidligere folketingsmedlem Tove Videbæk